Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ103 İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji 927001 1 1 4

Dersin Amacı

İnsan Anatomisi , kas ve hareket sistemi faaliyetleri, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve ulaşabilme metotlarının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Rusch,p.,J.,Burke,R.,K.,(2004), Kinesiology and Applied Anatomy, Lea & Febiger, 1989. 2-Thompson, C. W. & Floyd, R. T. Manual of Structural Kinesiology, 15th ed. WCB/McGraw-Hill. 3-Kaya,Y.,(2004),İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji,Maramara Yayınevi,İstanbul 4-Süzen,B.,(2005)İnsan Anatomisine Giriş,Marmara Yayınevi,İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İnsan vücudunun anatomik yapısını spora uyarlanmış şekilde incelenmesi, hareketlerin yapılış sırasında meydana gelen hataların düzeltimesi için alınacak önlemleri belirlenmesi, postür bozuklukları konusunda nasıl bir yöntem izleneceği dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 28 2 56
7 Laboratuvar 22 2 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş
2 Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler Düzlemler )
3 Fiziksel yapı ve sınıflandırılması
4 İnsan vücuduna giriş ve Sistemler
5 Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku , kemik Doku,
6 Kas Dokusu (iskelet, kalp ve düz kaslar)
7 Ara sınav
8 Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel hareketler,Kasları,antrenman durumu )
9 Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, )
10 Omurgaya bağlı eklemler
11 Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi)
12 Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )
13 Kinesiyoloji ve Postür
14 Sportif branşlar ve temel kulanılan kas,kemik,sinir ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144026 İnsan vücudunu oluşturan sistemleri bilme
2 1145925 Kemiklerin,Kasların çeşitlerini, isimlerini ve görevlerini bilme
3 1147611 Eklem tiplerini, eklem isimlerini bilme
4 1152629 Kasların egzersize uyumlarını bilme, bireye özel program hazırlayabilme
5 1159227 Sportif hareketlerin kassal analizini yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 4 1 3 1 4 1 3 1 1 1 1
4 1 1 1 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 1
5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek