Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,öğrencilerin basketbol sporunun tarihçesi gelişimi ve oyun kuralları ile saha ve malzeme bilgilerini tanıması.Basketbol temel hareketlerini toplu ve topsuz olmak üzere öğretim basamakları ile kavramaları ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Burgul-Basketbolun tekniği.1991 Prof.Dr.Y.Sevim-Basketbol.1991(1.baskı) By.D.Smith-Multiple offense and defense L.Lüle-Basketbolda teknik ve taktik 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Basketbol sporunun tarihçesi gelişimi oyun kuralları ve temel teknik hareketlerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 1 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basketbol sporunun tarihçesi ve gelişimi. Basketbol oyun kuralları.
2 Basketbol saha ve malzeme bilgisi. Basketbol oyun kuralları.
3 Topsuz teknik, temel duruş, koşular, hız değiştirme , yön değiştirme ve kayma adımları.
4 Sıçramalar toplu ve topsuz stoplar.
5 Top tutuşları ve aldatmalar.
6 İki el ile verilen paslar.
7 Ara Sınav
8 Tek el ile verilen paslar.
9 Top sürme çeşitleri.
10 Basketbolda el değiştirme çeşitleri.
11 Basketbolda top sürerek sağ ve sol turnike.
12 Basketbolda sağ ve sol pas alarak turnike ve ters turnike.
13 Sıçrayarak şut, serbest atış, çengel atışı.
14 Savunma ve hücum ribaundu.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234426 Basketbol da pasları kavrayabilme ve oyun içerisinde uygulayabilme
2 1234427 Basketbol oyun kurallarını saha ve malzeme bilgilerini kavrayabilme
3 1234428 Basketbolda top sürme çeşitleri ve el değiştirmeleri kavrayabilme ve oyun içerisinde kullanabilme.
4 1234429 Basketbol sporunun dünya da ve Türkiye deki tarihçesi ve gelişimini kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1
4 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek