Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ112 Doğa Sporları 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Doğayı tanıma,yaşayabilme ve uyum sağlamak amaçlıgüvenli hareket bilgi ve becerisini kazandırma,doğa sporlarını tanıma ve yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okut. Pelin AKYOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Complet Guide To Cross Country Ski Preparation. Natt. Brown 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilge ve becerisi kazanma. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması.(Trekking, Orientring, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik, Yelken uygulamaları)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 4 5 20
16 Alan Gezisi 6 3 18
17 Alan Çalışması 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğa sporlarının tanımı,çeşitleri Doğa sporlarının tanımı,çeşitleri
2 Kayak Kayak
3 Dağcılık, tırmanma duvarında emniyet halatlı çıkış Dağcılık, tırmanma duvarında emniyet halatlı çıkış
4 Yaz dağcılığı ve malzeme tanıtımı,kullanımı Yaz dağcılığı ve malzeme tanıtımı,kullanımı
5 Kış dağcılığı ve malzeme tanıtımı,kullanımı Kış dağcılığı ve malzeme tanıtımı,kullanımı
6 Doğa yürüyüşü trekking Doğa yürüyüşü trekking
7 Vize Vize
8 Oryantiring nedir, nasıl yapılır? Oryantiring nedir, nasıl yapılır?
9 Oryantring uygulaması Oryantring uygulaması
10 Bisiklet uygulaması Bisiklet uygulaması
11 Paintball uygulaması Paintball uygulaması
12 Doğa yürüyüşü, trekking uygulaması Doğa yürüyüşü, trekking uygulaması
13 Kano uygulaması Kano uygulaması
14 Su kayağı, dragon bot uygulaması Su kayağı, dragon bot uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161406 Doğa sporlarının çeşitlerini bilme
2 1170887 Doğa ortamını inceleme ve bu yaşama uyum sağlama
3 1152582 Orienteering konusunda bilgi ve becerilerini kullanarak hedef bulabilme
4 1226372 Trekking teorisini anlama ve uygulanmasını yapabilme
5 1226373 Yelken teorisini anlama ve uygulanmasını yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4
2 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek