Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi 927001 2 3 6

Dersin Amacı

İnsan fizyolojisinin temel kavramlarının öğrenilmesi. Egzersizin vücutta oluşturduğu akut ve kronik fizyolojik değişikliklerin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yıldırım Kayacan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- M. Günay, K. Tamer, İ. Cicioğlu : Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2005, 2 - E.L. Fox, R.W. Bowers, M.L. Foss : The Physiological Basis Of Physical Education and Athletics, Saunders College Publ.Com., New York 1988. 3- MacDougal J. Duncan, Wenger Howard A., Howard J. Green : Physiological Testing of High-Performance Athlete. Human Kinetics Books, Champaign, Illionis 1990 4- Astrand, P.O., Rodahl, K. : Textbook of Work Physiology : Physiological Bases of Exercise Mc Graw Hill Book Company 1986 5- Tiryaki Sönmez, G. (2002). Egzersiz Ve Spor Fizyolojisi. Ata Ofset Matbaacılık Bolu 6- Wilmore, J.H., Costil, D.C. (1994). Physiology of Sport and Exercise, Champaign, IL: Human Kinetics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsan fizyolojisi, sinir sistemi, kas iskelet sistemi, endokrin sistem

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 50 1 50
54 Ev Ödevi 70 1 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre BSÖ201HÜCRE.pptx
2 kas fizyolojisi BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi KAS.pptx
3 kalp fizyolojisi BSÖ201 KALP.pptx
4 kan fizyolojisi BSÖ201KAN FİZYOLLOJİSİ.pptx
5 SOLUNUM SİSTEMİ BSÖ201SOLUNUM.pptx
6 sinir sistemi BSÖ201 SİNİR SİSTEMİ.pptx
7 enerji BSÖ201, Egzersiz Fizyolojisi ENERJİ.pptx
8 ara sınav
9 deney hayvanları egzersiz protokolleri BSÖ201 DENEY HAYVANLARIN.pptx
10 irtifa (rakım) egzersizleri BSÖ201İRTİFA EGZERSİZLERİ.pptx
11 doping ve fizyolojik etkileri BSÖ201 DOPİNG VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ.ppt
12 sindirim sistemi BSÖ201 SİNDİRİM SİSTEMİ.pptx
13 metabolizma ve egzersiz BSÖ201 METABOLİZMA.pptx
14 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131395 İnsan fizyolojisine ait terimleri tanımlayabilme
2 1160260 İnsan vücudunun temel işleyişini tanımlayabilme
3 1227580 Organların işlevlerini tanımlayabilme
4 1227584 Egzersiz kavramını tanımlayabilme
5 1227588 Egzersizin etkileri ile vücuttaki değişiklikleri ilişkilendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek