Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim-Öğretim hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlama,beden eğitimi ve sporda teknik öğretimin nasıl yapılacağı,hangi ilkelere göre planlanacağı ve nasıl uygulanacağı ,öğrenme kuramları ve spor disiplinleri arası bir bakış açısıyla genel bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Fedayi AKSOY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 30 1 30
54 Ev Ödevi 40 1 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel öğretim yaklaşımları / Öğretim Stilleri
2 Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri
3 Eğitimin Tarihsel Temelleri
4 Eğitimin Felsefi Temelleri
5 Eğitimin Sosyal Temelleri 5.Hafta-Öğretimde planlama ve Öğrenme Kuramları-(davranışsal ve Bilişsel) .docx
6 Eğitimin Psikolojik Temelleri 6.Hafta - QUİZ-Beden Eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin önemi. Anlatım yöntemi-gösteri yöntemi-sözlü açıklama yöntemi (teori ve uygulama).docx
7 Eğitimin Hukuksal Temelleri 7.Hafta -Tümevarım-tümden gelim yöntemi(teori ve uygulama).docx
8 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri 8.Hafta -Komut yöntemi-(teori ve uygulama).docx
9 Eğitimin Ekonomik Temelleri 9.Hafta -VİZE SINAVI.docx
10 Ara sınav 10.Hafta -Alıştırma yöntemi-eşli çalışma yöntemi(teori ve uygulama).docx
11 Eğitimin Politik Temelleri 11.Hafta -Problem çözme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri-örnek olay yöntemi(teori ve uygulama).docx
12 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri. 12.Hafta -Tartışme yöntemi ve Soru cevap yöntemi-.docx
13 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar Ve Gelişmeler 13.Hafta -Beden Eğitiminde Zümre Toplantısı,Egzersiz planı ve ölçme ve değerlendirme .docx
14 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14.Hafta -6-10yaş-12-14 yaş-16-18 yaş grubu çocukların fiziksel,fizyolojik ve ruhsal gelişimleri.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234443 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır
2 1234444 Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir.
3 1234445 Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
4 1234447 Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
5 1234446 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek