Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ233 Gk Seçmeli I (Yönetim Bilimine Giriş) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kurthan Fişek. Türkiye’de ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara. 2-Voltmer E.F. and Esslinger A.A. The Organization and Administration of Physical education, 1967, Newyork. 3-Tortop N, İsbir E.G. Yönetim Bilimi, 1983, Ankara. 4- Doğar, Y. Spor Yönetimi, 1997,Malatya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 1 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetimi ve spor yöneticisi ile ilgili tanım ve kavramlar
2 Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi
3 Spor yönetim modelleri
4 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi
5 Türkiye’de spor federasyonları ve spor kulüpleri
6 Türk Spor Sisteminin örgüt yapısı ve işleyişi
7 Uluslararası spor kuruluşları
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Spor Federasyonları
10 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
11 Uluslararası ve ulusal spor kuruluşlarının ilişkileri
12 Türk Spor Yönetiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
13 Spor Yönetiminde güncel gelişmelerin değerlendirilmesi
14 Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234448 Yönetim ve spor yönetiminin kavramları ve kuramlarını inceleyebilme
2 1234449 Çağdaş spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
3 1234450 Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapabilme
4 1234451 Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
5 1234452 Okul içi ve dışı organizasyonlar hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3
2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek