Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ235 Gk Seçmeli I (Sporda Fair Play Eğitimi) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini,fair Play'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme perspektiflerini açıklamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arıpınar, E., Donuk,B., Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar Fair Play. İstanbul, 2011 Erdemli, A., İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1996. Ateşoğlu,M., Sporda Erdemlilik: Fair Play. Ankara, 1974.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fair Play'in tarihsel gelişimi, Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri, karşı karşıya olduğu problemler, fair Play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri, Okul beden eğitiminde fair Play eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel sporda fair play anlayışı, Sporcuların fair playe uygun davranma ve davranmama nedenleri, Türkiye'de fair playe yönelik çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi
2 Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri
3 Uluslararası fair play kuruluşlar ve çalışmaları
4 Fair play'in karşı karşıya olduğu problemler
5 Fair play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri
6 Olimpizm ve fair play
7 Fair play ve eğitim
8 vize sınavı
9 Okul beden eğitiminde fair play eğitimi ve uygulamaları
10 Geleneksel Türk sporlarında fair play anlayışı
11 Amatör ve profesyonel sporlarda fair play anlayışı
12 Sporcuların fair play'e uygun davranma ve davranmama nedenleri
13 Türkiye'de fair play'e yönelik çalışmalar
14 Fair play'den sorumlu referans grupları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234455 Fair Play anlayışının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve okul beden eğitimindeki rolü ve önemini açıklar.
2 1234456 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimini açıklar
3 1234453 Fair Playin günümüz spor uygulamalarındaki görünümünü yorumlar
4 1234454 Beden eğitimi dersinde fair play anlayışını geliştirme yöntemlerinden örnekler verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek