Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ237 Gk Seçmeli I (Spor Animatörlüğü) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Kazım BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Karaküçük, Suat, Boş zaman ve Rekreasyon, Ankara, 2001 *Tunçel,E.F.,SPA İşletmeciliği ders notları, İzmir,2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rekreasyonun spor ve turizm ile ilişkisi, otellerin spa merkezlerinin işletmeciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 1 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekreasyon kavram ve özellikleri, turizm kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması, turizmin tercih edilme nedenleri, rekreasyon ve turizm ilişkisi.
2 Sporda rekreatif amaçlı yeni yönelişler, turizm spor ilişkisi (amaçları ve araçları açısından).
3 Turizm yatırımları, turizm belgeli konaklama işletmelerinde oteller (otellerde spor, tatil köylerinde spor, diğer turistik tesislerde spor).
4 Otellerin Spa-Wellness bölümlerinin işletilmesi ve yönetimi: Spa, Wellness kavram ve özellikleri.
5 Spa kültürü ve uygulanışı, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydaları.
6 Spa personeli görev tanımları.
7 Ara sınav
8 Dünyada ki spa tesislerinin türlerine göre dağılımı, Dünya spa pazarının bölgelere dağılımı, kıtalar arası spa pazarının dağılımı.
9 Spa mimari ve projelendirme hizmetleri,
10 spa işletme çözümleri.
11 sanitasyon
12 Spa-sanitasyon uygulamaları.
13 Spa merkezlerinin uygulamalı değerlendirilmesi.
14 Spa merkezlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234457 Rekreasyon kavram ve özelliklerini kavrayabilme.
2 1234460 Turizm spor arasında ilişki kurabilme.
3 1234458 Turistik tesislerde sporun önemini kavrayabilme.
4 1234459 Spa kültürü ve uygulanışınını, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydalarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek