Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ243 Gk Seçmeli I (Okul Öncesi Eğitim) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarını tanımasını okul öncesi eğitim ilkelerini ve amaçlarını okul öncesi dönemde beden eğitimi çalışmalarının amacı ve çocuğun gelişimine katkılarını ayrıca 2-7 yaş grubu çocukların fiziksel bilişsel ve duyuşsal özellikleri ile bu özelliklerini geliştirici hareket eğitimini öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

OKT.ARZU YEKE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E.Pantley-çocuğunuzla işbirliği yapabilme.1997 (1.baskı)Prof.Dr.Sportwiss-Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve oyun öğretimi.2003 (2.baskı)Prof Dr.K.Özer-çocuklarda motor gelişim 1998(1.baskı)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Okul öncesi eğitim ilkeleri amaçları okul öncesi eğitimin çocukta yaptığı değişiklikler ve gelişmeler. Okul öncesi dönemde problem davranışlar ve bunlara yönelik çözümler. Çocuğun eğitiminde yararlanılacak özellikleri. Çocukların hareket becerilerini geliştirecek araç ve gereçler. Çocukların yaşlarına göre gelişim ve davranış ölçütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 2 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 30 1 30
24 Seminer 20 2 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul öncesi eğitimin tanımı. Okul öncesi eğitimin ilkeleri. Okul öncesi eğitim kurumlarının amaçları.
2 Başarılı bir okul öncesi eğitim programının koşulları. Okul öncesi eğitim programı kapsamı. Anaokulları.
3 Anaokulu öğretmeninin nitelikleri.Çocuğun eğitiminde yararlanılacak özellikler.Oyunun çocuğa kazandırdığı özellikler.
4 Okul öncesi program hazırlanırken dikkat edilecek konular. Okul öncesi dönemde problem davranışlar ve öneriler.
5 Yaşlara göre gelişim ve davranış ölçütü üç-dört-beş-altı yaş çocukları.
6 Okul öncesi program sonunda ilköğretime başlayacak çocuğun özellikleri. Okul öncesi temel hareketler dönemi. Temel hareketler döneminin en önemli özellikleri
7 Temel hareket eğitiminin çocuklardaki gelişim etkileri.
8 Temel hareket eğitiminin çocuklardaki gelişim etkileri.
9 ara sınav
10 Okul öncesi dönemde çocukların hareket becerilerini geliştirecek araç ve gereçler. Okul öncesi dönemde hareket eğitimi hazırlamak için yararlanılan etkinlikler.
11 Okul öncesi dönemde beden eğitimi çalışmalarının amaçları ve çocuğun gelişimine katkıları. Beden eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek konular.
12 2–5 yaş grubu çocukların fiziksel gelişim özellikleri.2–5 yaş grubu çocukların fiziksel gelişimi için ön görülen hareket eğitimi kapsamı.
13 2–5 yaş grubu çocukların bilişsel duyuşsal gelişim özellikleri Bu özelliklerini geliştirici hareket eğitimi kapsamı.
14 6–8 yaş grubu çocukların fiziksel gelişim özellikleri. Bu özelliklerin gelişimi için ön görülen hareket eğitimi kapsamı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42278 1145491 Okul öncesi dönem çocukların özelliklerini kavrayabilme.
117271 1179768 Okul öncesi eğitim ilkelerini ve amaçlarını kavrayabilme.
117272 1182236 Temel hareket eğitiminin çocuklardaki gelişim etkilerini kavrayabilme.
117273 1188061 Çocukların fiziksel bilişsel ve duyuşsal özellikleri ile bu özelliklerini geliştirici hareket eğitimi kapsamı arasında ilişki kurabilme.
117274 1189230 Okul öncesi dönemde çocuklarda görülen problem davranışlara çözüm üretebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
42278 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
117271 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3
117272 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
117273 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
117274 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek