Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ213 Mb Seçmeli (Voleybol Eğitimi ) 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmek, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma ile temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğretmek ve uygulatabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fulya CENGİZHAN ERTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama). Takım oluşumu, savunma ve hücum sistemleri, oyun bilgisi, temel ve gelişim antrenmanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 21 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri, voleybola özgü eğitsel oyunlar avys115 voleybol 1.hafta.pptx
2 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları avys 115 voleybol 2.hafta.pptx
3 Öne parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller avys 115 voleybol 3.hafta.pptx
4 Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller. avys115 voleybol 4.hafta.pptx
5 Öne manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller. avys 115 voleybol 5.hafta.pptx
6 Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller. avys 115voleybol 6.hafta.pptx
7 vize avys 115 voleybol 7.hafta.pptx
8 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller. avys 115 voleybol 8.hafta.pptx
9 Tenis servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller. avys 115 voleybol 9.hafta.pptx
10 Smacın –paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; sahada ve filede topsuz adımlama, kol hareketi, sıçrama, topa zamanlama, atılan pasa sıçramadan ve sıçrayarak smaç çalışma örnekleri avys 115 voleybol 10.hafta.pptx
11 Planjönün – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar avys115 voleybol 11.hafta.pptx
12 Servis karşılama, smaç karşılama çalışmaları; iki kişiyle, üç kişiyle ve grup halinde gerçekleştirilen çalışmalar avys 115 voleybol 12.hafta.pptx
13 Voleybol oyun kuralları voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisi avys 115 voleybol 13.hafta.pptx
14 Voleybol oyun kuralları temel ve gelişim antrenmanlarının özellikleri avys 115voleybol 14.hafta.pptx
15 final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101426 1457488 Voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme
101427 1457489 Voleybola özgü ısınma şekillerini öğrenebilme
101428 1457490 Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme
101429 1457487 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72071 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 72072 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 72073 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 72074 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 72075 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 72076 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 72077 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 72078 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 72079 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 72080 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 72081 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 72082 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 72083 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 72084 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 72085 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 72086 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
17 79731 - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
18 79732 - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
19 79733 - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
20 79734 - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
21 79735 - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
22 79736 - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
23 79737 - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
24 79738 -Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
25 79739 - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
26 79740 - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
27 79741 -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
28 79742 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
29 79743 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
30 79744 - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
31 79745 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
101426 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
101427 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
101428 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
101429 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek