Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ219 Mb Seçmeli (Su Altı Spor. Eğitimi ) 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Sualtı sporları hakkında temel teorik bilgilere sahip olma.

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sualtı Ragbi, Sualtı Hokeyi, Paletli Yüzme, Sualtı Fizyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sualtı Ragbi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri
2 Sualtı Ragbi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri Özel Egzersizler
3 Sualtı Ragbi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri Özel Egzersizler
4 Sualtı Hokeyi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri
5 Sualtı Hokeyi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri Özel Egzersizler
6 Sualtı Hokeyi oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve taktikleri Özel Egzersizler
7 Paletli yüzme oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve müsabaka mesafeleri
8 Paletli yüzme oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve müsabaka mesafeleri Özel Egzersizler
9 Paletli yüzme oyun kuralları, temel dayanakları, özel ekipman ve müsabaka mesafeleri Özel Egzersizler
10 Ara sınav Ara sınav
11 Sualtı Fizyolojisi Performansı geliştirici Özel Egzersizler
12 Sualtı Fizyolojisi Performansı geliştirici Özel Egzersizler
13 Sualtı Fizyolojisi Performansı geliştirici Özel Egzersizler
14 Sualtı Fizyolojisi Performansı geliştirici Özel Egzersizler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234479 Yüzme sporunun bilimsel temellerini kavrayabilme
2 1234480 Yüzme teknikleri ve uygulama becerisini kazanma
3 1234481 Temel yüzme eğitim basamaklamasını uygulayarak öğretebilme becerisi kazanma
4 1234482 Yüzme sporunda malzeme bilgisi
5 1234483 Yüzme ve fiziksel gelişime katkısı konusunda bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1
3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek