Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ225 Mb Seçmeli (Kayak Eğitimi) 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nat Brown, 1999, Complete Guide To Cross Country Ski Preparatıon. Cevdet Bereket, 2000, Uluslararası Kayak Yarışmaları. John Moynier, 2003, Cross - Country (Racing) Cross-Country Skiing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kayak sporuna giriş ve tarihçesi, kayak sporunda temel kavramlar, tanımlar ve disiplinler, aayak sporunda kullanılan giysi ve alternaif donatılar, araç-gereç bilgisi (kayak, bağlantı, baton ve ayakkabı), kayak katılımcıları için temel ısınma hareketleri, amaçları ve tekrarları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
15 Gösterme 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
14 Gözlem 25 1 25
16 Alan Gezisi 10 1 10
17 Alan Çalışması 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 1 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kış Sporları, Kış Olimpiyatlarındaki Spor Branşları Hakkında Genel Bilgi
2 Kayak Yarışmaları
3 Kayak branşları ve Ülkemizde uygulananlar
4 Yarışma kuralları ve pistlerin özellikleri
5 Kayak merkezleri güvenlik kuralları
6 Malzeme bilgisi
7 düz kayma tekniğinin teorik anlatımı
8 ara sınav
9 Kar sapanı tekniğinin teorik anlatımı
10 Kar sapanı dönüş tekniğinin teorik anlatımı
11 basit dönüş ve adım teknikleri tekniğinin teorik anlatımı
12 alıkomalı dönüş tekniği ve çukur tümsek geçişi teorik anlatımı
13 paralel dönüş egzersizleri tekniğinin teorik anlatımı
14 paralel dönüş tekniğinin teorik anlatımı
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194716 Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
2 1279679 Türk kayak tarihini öğrenme
3 1279680 Alp disiplini hakkında bilgi edinme
4 1279681 Kuzey disiplini hakkında bilgi edinme
5 1279682 kayak malzemelerinin bakımını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek