Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ206 Halk Oyunları 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ulusal danslarımızı tanımak çıkış hikayelerini bilmek ve tüm yörelere ait oyun örmeklerini öğrenmektir. Ayrıca oyunların düzenlemelerini, koreografi ve çizgi çalışmalarını yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okut. Pelin AKYOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşayan ve geçmişte kalmış ulusal danslarımızın tanıtımı ve bunlara ait temel beceri ve düzenlemelerin öğretimi çeşitli yörelerden oyunların öğretimi ve oyunların koreografi ve çizgi çalışmalarının yaptırılmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Artvin yöresinden bir oyun öğretimi Artvin yöresinden bir oyun öğretimi
2 Doğu Anadolu bölgesinden bir oyun öğretilmesi Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
3 Artvin yöresinden ikinci oyunun öğretimi Artvin yöresinden ikinci oyunun öğretimi
4 Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
5 Adıyaman yöresinden bir oyun öğretilmesi Adıyaman yöresinden bir oyun öğretilmesi
6 Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
7 Karadeniz yöresinden bir oyun öğretilmesi Karadeniz yöresinden bir oyun öğretilmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
10 Ege bölgesinden bir oyun öğretimi Ege bölgesinden bir oyun öğretimi
11 Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
12 Güneydoğu bölgesinden bir oyun öğretilmesi Güneydoğu bölgesinden bir oyun öğretilmesi
13 Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması Öğretilen oyunun düzenleme ve çizgi çalışmasının tamamlanması
14 Doğu Anadolu bölgesinden bir oyun öğretilmesi Doğu Anadolu bölgesinden bir oyun öğretilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164286 Türk Halk Oyunları Yörelerini tanıyabilme
2 1144905 Karadeniz Yöresi öğrenebilme
3 1151827 Farklı halayları öğrenebilme
4 1162166 Çeşitli halayları tanıyabilme ve öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek