Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrenme - öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkin bir öğretim sağlayabilmesi, bilgilerin kavratılması, gözlem ve araştırma yapmada kullanılmak üzere her türlü eğitim aracını ve eğitim/öğretim teknolojilerini kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. M. Handan Güneş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Takip edilen ana kaynak: 1)Yanpar, T. (2006), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık. Ankara. Önerilen diğer kaynaklar: 1)İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Ankara. 2) Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 3) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Yararlanılabilecek diğer kaynaklar: 1)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 2)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 3)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4) Gabel, D. L.,(1994). Handbook Of Research On Science Teaching And Learning, Macmillan, New York 5) Uşun, S., 2000. Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. 6) Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi. Ankara. 7)Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 20 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
22 Proje Hazırlama 1 16 16
54 Ev Ödevi 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi.
2 Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli,
3 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme;
4 İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri
5 Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri;
6 Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi
7 Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi
8 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
9 Ara Sınav
10 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
11 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
12 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227658 Etkili iletişim kurabilme
2 1227661 Etkili öğretim yöntemlerini kavrama
3 1122606 Eğitimde teknolojinin önemini kavrayıp kullanabilir hale gelmek
4 1124270 Etkili sunum yapabilmek
5 1125065 Basit spor araç-gereçleri tasarlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek