Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ230 A Seçmeli I (İzcilik ve Kampçılık) 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İzciliği öğrenme, iyi insan ve verimli vatandaş olabilecek niteliklere kavuşacak becerileri bireylere verebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Erol Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İzcinin hand book (TİF-1996, Kollektif, çeviri;Gülsevin Güngör)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tabiatta her türlü arazi şartlarına uyum sağlayacak bir fiziki yapı ile verimli ve nitelikli bir hayat için gerekli olan yaşam şartlarına göre uyumlu bir kişilik, ahlaki kurallar içinde milletine ve devletine bağlı insanlık ailesinin seçkin bir bireyi olark öğrencilerin donanımını sağlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
11 Soru-Yanıt 1 1 1
14 Gözlem 2 2 4
15 Gösterme 1 1 1
16 Alan Gezisi 7 2 14
17 Alan Çalışması 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İzciliğin tanımı ve tarihçesi
2 İzciliğin basamakları
3 İzcilikte oba sistemleri
4 Küçük ve ergin izciler
5 İzcilikte liderlik
6 İzcilikte kampçılık
7 Kamp ateşi
8 Yürüyüşler
9 İzcilik teşkilatları
10 ARA SINAV
11 Kamp ateşi
12 Yürüyüşler
13 İzcilik teşkilatları
14 İlk yardım
15 Program planlaması
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55025 1177686 İzcilik tarihçesini anlatır.
55026 1152912 İzcilik türesini anlatır.
55027 1153960 İzcilik basamaklamasını uygular.
55028 1160240 Doğa yürüyüşünü yapar.
55029 1165289 Doğaya egemen olabilecek beceriler öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
55025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55026 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55027 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55028 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55029 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek