Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ303 Fiziksel Uygunluk 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu Derste, Fiziksel Uygunluk Kavramının Ne Olduğu, Özellikle Sedanter Bireylerin Spora Başlatılması, Sporun Sağlıkla Olan İlişkisi Çalışma Programları Konularında Bilgilendirme Amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Fox,Bowers,Foss Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller 4. basım. 2- Guyton Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi 3-Sharkey Fitness and Health, Human Kinetics 4-Charles B.Corbin, Ruth Lindsey, Fitness For Life, Human Kinetics 5- Thomas D. Fahey, Paul M.Insel, Walton T. Roth, Fit and Well, four edition, Mayfield Company 6-Rippetoe and Kilgore, Practical Programing second edition Aasgaard Company 2009 7-Michele A. Macedonio, Marie Dunford, Making Weight, Human Kinetics 8- Roger W. Earle, Thomas R.Baechle Essentials of Personel Training Human Kinetics 9-Michael J Alter, Science of Streching, Human Kinetics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aerobik Anaerobik Enerji Sistemleri. Kuvvet, Koşu, Bisiklet, Yüzme Çalışma Planları. Sporun Sağlıkla Olan İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
13 Deney 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziksel Uygunluk Nedir? 1.Hafta(Fiziksel Uygunluk Nedir)MC.docx
2 Pilates Nedir? 2. Hafta(Pilates Nedir)MC.docx
3 Fitness Nedir? 3. Hafta(Fitness Nedir)MC.docx
4 Fiziksel Uygunluğu Etkileyen Faktörler 4. Hafta(Fiziksel Uygunluğu Etkileyen Faktörler)MC.docx
5 Fiziksel Uygunluğun Değerlendirmesi 5. Hafta(Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi)MC.docx
6 Fiziksel Uygunluğun Sportif Performans ve Sağlığa Etkisi 6. Hafta(Fiziksel Uygunluğun Sportif Performans ve Sağlığa Etkisi)MC.docx
7 Ara Sınav 7. Hafta(Ara Sınav).docx
8 Sporda Testlerin Amaçları, Önemi, Özellikleri 8. Hafta(Sporda Testlerin Amaçları, Önemi, Özellikleri)MC.docx
9 Aerobik Kapasite Ölçüm Testleri 9. Hafta(Aerobik Kapasite Ölçüm Testleri)MC.docx
10 Sürat ve Güç Testleri 10. Hafta(Sürat Ve Güç Testleri)MC.docx
11 Sıçrama Kuvveti 11. Hafta(Sıçrama Testi)MC.docx
12 Esneklik Testi 12. Hafta(Esneklik Testi)MC.docx
13 Koordinasyon Testi 13. Hafta(Koordinasyon Testi)MC.docx
14 Eurofit ve Flamingo Testi 14. Hafta(Eurofit ve Flamingo Testi)MC.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226416 Fiziksel uygunluk konusunun güncel yeri ve topluma yararının anlaşılması
2 1210001 İlgili terminolojiyi bilme ve anlayabilme
3 1220720 Fiziksel uygunluk ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi kavrama
4 1194757 Vücut yapılarını sınıflama ve ölçüm yöntemlerini uygulama
5 1192370 Kalp dolaşım ve solunum sisteminin değerlendirilmesi
6 1227718 Kişiye uygun antrenman programları düzenleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek