Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ331 Özel Eğitim 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Eğitim ve Özel eğitim kavramlarını açıklayabilmesi, bireysel eğitim programlarını öğrenebilmesi, özel eğitime muhtaç kişilerin fiziki, sosyal ve psikoloijik özelliklerini öğrenebilmesi ve engellilerin eğitiminde sporun önemini bilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders içeriğinde yer alan öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonucunda öğrencilerin aşağıdaki hedefleri kazanmaları beklenmektedir. Eğitim-özel eğitim ile ilgili kavramları açıklayabilme. Beden Eğitimi ve Spor öğretimindeki, öğrenme ve öğretme süreçlerini açıklayabilme. Özel eğitim ile ilgili kavramları tanımlar. Özel eğitime muhtaç çocukları tanımlar. Engelliliğin nedenlerini açıklar. Engelliliğin ve farklı engelli grupların karakteristik özelliklerini açıklar. Bireysel eğitim programı uygular. Engelli bireylerin genel gelişim özelliklerini açıklar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özsoy,Y.,Özyürek,M.,Eripek,S. (2002) Özel Eğitime Giriş, Karatepe Yayınları. Ersoy, Ö., Avcı,N. (2000). Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Eğitimleri. Özel Eğitim.Ya-Pa Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 2 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel eğitimin tanımı, (genel kavramsal çerçevesi)ve engelliliğin nedenleri. özel eğitim önemi ve ilkeleri.pptx
2 bedensel engellilik bedensel engelliler.pptx
3 bedensel engellilik bedensel engelliler.pptx
4 işitme engellilik
5 zihinsel engellilik zihinsel engelliler.pptx
6 zihinsel engellilik zihinsel engelliler.pptx
7 otizm otizm.pptx
8 epilepsi, süregelen hastalıklar ve öğrenme güçlüğü. EPİLEPSİ.pptx
9 vize sınavı
10 Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizmi olan çocukların özellikleri ve onların eğitimleri. ADHD.pptx
11 görme engellilik. görme engelliler.pptx
12 serebral palsy, süregelen hastalıklar ve öğrenme güçlüğü. cerebral palsy.pptx
13 down sendromu down sendromu.pptx
14 genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275124 Engelli bireylerin genel gelişim özelliklerini açıklayabilecektir.
2 1275125 Bireysel eğitim programı uygulayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek