Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ317 A Seçmeli II (Gösteri Cimnastiği Öğretim Yöntemleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Gösteri amaçlı cimnastik hareketlerini (müzik eşliğinde ya da müziksiz) çeşitli materyallerin kullanımıyla birleştirmek, estetik, sanat ve spor ögelerini bir araya toplayarak bireylerin psikolojik ve fizyolojik gelişimlerine katkı sağlamak, özel gün ve kutlamalarda sergilenecek koreografi sunumları oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğretim görevlisi arzu yeke altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Caner Onay, Tören, Kutlama ve Saha İçi Gösteri Teknikleri.. Nobel Yayın Dağıtım. 2004 - Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics - http://www.turkcimfed.gov.tr - http://www.univspor.org.tr/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

müzik eşliğinde çeşitli disiplinleri gerçekleştirmek.estetik Cimnastiği ve Akrobatik cimnastik bağlantılarını müzik eşliğinde gerçekleştirebilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gösteri cimnastiği tanım, uygulama alanları 1.HAFTA.docxgösteri.docx
2 Vücut hareketlerinin sınıflandırılması Materyal çeşitleri ve uygulama alanları 2.HAFTA.docxgösteri.docx
3 Vücut hareketleri (pivotlar, dengeler, sıçramalar, esneklik ve dalgalar) Ritim egzersizleri 3.HAFTA.docxgösteri.docx
4 Bale çalışması Dans çeşitleri ve cimnastik 4.HAFTA.docxgösteri.docx
5 Hareket bağlantı çalışmaları Koreografik hikaye oluşturma 5.HAFTA.docxgösteri.docx
6 Hareket bağlantı çalışmaları Koreografik hikaye oluşturma 6.HAFTA.docxgösteri.docx
7 Hareket bağlantı çalışmaları Koreografik hikaye oluşturma 7.HAFTA.docxgösteri.docx
8 SINAV QUİZ 8.HAFTA.docxgösteri.docx
9 VİZE EXAM 9.HAFTA.docxgösteri.docx
10 Müzik seçimleri Koreografi oluşumları 10.HAFTA.docxgösteri.docx
11 OUİZ SINAV 11.HAFTA.docxgösteri.docx
12 Akrobatik hareketler ve lift çalışmaları 12.HAFTA.docxgösteri.docx
13 Bireysel ve grup koreografi oluşumları 13.HAFTA.docxgösteri.docx
14 Bireysel ve grup koreografi oluşumları 14.HAFTA.docxgösteri.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232636 Artistik cimnastik tarihi ve disiplinleriyle ilgili temel bilgileri tanımlayabilme
2 1232635 Artistik cimnastik kurallarını sınıflayabilme.
3 1232637 Artistik cimnastikte kullanılan temel hareketleri yapabilme.
4 1232638 Artistik cimnastik aletlerinde temel hareketleri uygulayabilme ve grup çalışmaları oluşturabilme.
5 1232639 Beden eğitimi derslerinde artistik cimnastik branşının kullanımını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek