Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ321 A Seçmeli II (Güreş Öğretim Yöntemleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Güreşle ilgili teorik bilgilerin öğrenimini sağlamak, temel tekniklerin uygulamalarını yaptırmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Nurullah Öğreten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yuri Şahmuradov, “Serbest Güreş” 2. Oktay O, “ Sporda Güç Geliştirme” Ankara-1989. 3. Türkiye Güreş Federasyonu “Güreş El Kitabı” Ankara.1998. 4. Özer Dilara, S, Kamil Özer. " Çocuklarda Motor Gelişim" Antalya. 1998. 4. Arslan C. "Güreşçinin Rehberi" Güreş ve Metodik bilgiler. İzmir- 1984. 5. Arslan R. "Okullarda ve Kulüplerde Serbest Güreş Araştırmaları". Ankara-l 977. 6. Tamer K. Kutlu M. Karakuş S., Karakaş A., Taşkıran C., Sancaklı H., ‘Yıldız ve Genç., Güreşçiler için Antrenman Programlarının Hazırlanması’, İstanbul- 1993. 7. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı. ‘Bülten’ Aralık-1997, Şubat-1998, Mart, 1988, Nisan 8. Ali Gümüş, “ 5. Dakikalık Güreşte Teknik ve Taktik” 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar. Güreş ile ilgili temel taktik ve teknik uygulama ve teorilerinin verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güreş Tarihi ve Kuralları
2 Elverişli duruş ve tutuş uygulamaları
3 Uygulamalı ısınma ve toparlanma uygulamaları
4 Genel ve özel Kuvvet çalışmalarını
5 Uygun beslenme, sağlık kontrolleri bilgilendirmeleri
6 Temel güreş teknik uygulamaları
7 Dalmalar teknikleri
8 Değerlendirme
9 Atmalar teknikleri
10 Yer teknikleri
11 Dalmalar-Savunma
12 Dalmalar-kontratakları
13 Ayaktaki yapılan teknikler
14 Ayaktaki yapılan tekniklere karşı savunma ve kontratakları
15 Yerde ve ayakta yapılan yapılan karma teknikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55082 1232562 Güreşin Tarihi gelişimini bilir, Geleneksel ve uluslararası güreş türlerini açıklayabilir.
55083 1232561 Güreşte ısınma, beslenme ve dinlenmenin önemini açıklayabilir.
55084 1232563 Temel duruş ve tutuş tekniklerini uygulayabilir.
55085 1232564 Temel tekniklere karşı savunma ve kontra teknikler yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
55082 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55083 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55084 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55085 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek