Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ327 A Seçmeli II (Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Masa tenisi branşına ilişkin oyun kurallarını ve müsabaka yönetmeliğini bilmek, temel teknik ve taktikleri belli bir seviyede uygulayabilmek ve müsabakalar düzenleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Vedat Erim

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Step to succes of table tennis, Lary Hodges.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Masa tenisi oyun kuralları, özel ısınmalar, özel eğitsel oyunlar, raket tutuşu, temel duruşlar, kayma adımları, topla oynama hareketleri, temel teknik vuruşları ( hücum ve savunma ), müsabaka yönetmeliği ve maç yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masa tenisinin tarihçesi, malzeme bilgisi, raket tutuşları, topa yatkınlık çalışmaları.
2 Masa tenisi oyun kuralları, forhand düz servis ve fh. düz vuruşların öğrenilmesi.
3 Masa tenisi oyun kuralları, backhand düz servis ve bh. düz vuruşların öğrenilmesi.
4 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. düz servis ve düz vuruşların pekiştirilmesi ve karşılıklı oynama.
5 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri .
6 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri .
7 Ara sınav
8 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. de düz vuruş ve alttan kesik vuruşlarla karşılıklı oynayabilme.
9 Karşıdan gelen alttan kesik topları fh. ve bh. ile açarak oyuna girmeyi öğrenme.
10 Müsabaka yönetmeliğini öğrenme, yandan falsolu ( side ) servis öğrenme
11 Müsabaka yönetmeliği öğrenme, yan falsolu servis ve bu servislerin karşılanmasını öğrenme
12 Tek maçlarının kural bilgisi, maç cetvellerinin incelenmesi, dizilişlerin öğrenilmesi , fh. ve bh.blok öğrenme.
13 Fikstür yapımını, yüksek top (loop) atmayı öğrenme.
14 Fikstür yapımını, çift maçlarının kural bilgisini öğrenme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42296 1232618 Masa tenisine yeni başlayacaklar için raket tutuş, topa alışma, temel duruş ve kayma adımlarını öğrenebilme
42297 1232617 Masa tenisine özgü genel ve özel ısınma şekillerini bilme
42298 1232619 Masa tenisi oyun kurallarını öğrenebilme
54747 1232616 Forhand ve backhand düz vuruşları öğrenebilme
54748 1232615 Maç yapmayı öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
42296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42298 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54747 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54748 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek