Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ327 A Seçmeli II (Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Masa tenisi branşına ilişkin oyun kurallarını ve müsabaka yönetmeliğini bilmek, temel teknik ve taktikleri belli bir seviyede uygulayabilmek ve müsabakalar düzenleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Vedat Erim

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Step to succes of table tennis, Lary Hodges.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Masa tenisi oyun kuralları, özel ısınmalar, özel eğitsel oyunlar, raket tutuşu, temel duruşlar, kayma adımları, topla oynama hareketleri, temel teknik vuruşları ( hücum ve savunma ), müsabaka yönetmeliği ve maç yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masa tenisinin tarihçesi, malzeme bilgisi, raket tutuşları, topa yatkınlık çalışmaları.
2 Masa tenisi oyun kuralları, forhand düz servis ve fh. düz vuruşların öğrenilmesi.
3 Masa tenisi oyun kuralları, backhand düz servis ve bh. düz vuruşların öğrenilmesi.
4 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. düz servis ve düz vuruşların pekiştirilmesi ve karşılıklı oynama.
5 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri .
6 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri .
7 Ara sınav
8 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. de düz vuruş ve alttan kesik vuruşlarla karşılıklı oynayabilme.
9 Karşıdan gelen alttan kesik topları fh. ve bh. ile açarak oyuna girmeyi öğrenme.
10 Müsabaka yönetmeliğini öğrenme, yandan falsolu ( side ) servis öğrenme
11 Müsabaka yönetmeliği öğrenme, yan falsolu servis ve bu servislerin karşılanmasını öğrenme
12 Tek maçlarının kural bilgisi, maç cetvellerinin incelenmesi, dizilişlerin öğrenilmesi , fh. ve bh.blok öğrenme.
13 Fikstür yapımını, yüksek top (loop) atmayı öğrenme.
14 Fikstür yapımını, çift maçlarının kural bilgisini öğrenme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42296 1457275 Masa tenisine yeni başlayacaklar için raket tutuş, topa alışma, temel duruş ve kayma adımlarını öğrenebilme
42297 1457274 Masa tenisine özgü genel ve özel ısınma şekillerini bilme
42298 1457276 Masa tenisi oyun kurallarını öğrenebilme
54747 1457273 Forhand ve backhand düz vuruşları öğrenebilme
54748 1457272 Maç yapmayı öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72071 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 72072 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 72073 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 72074 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 72075 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 72076 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 72077 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 72078 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 72079 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 72080 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 72081 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 72082 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 72083 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 72084 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 72085 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 72086 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
17 79731 - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
18 79732 - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
19 79733 - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
20 79734 - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
21 79735 - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
22 79736 - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
23 79737 - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
24 79738 -Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
25 79739 - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
26 79740 - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
27 79741 -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
28 79742 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
29 79743 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
30 79744 - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
31 79745 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
42296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42298 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54747 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54748 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek