Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ329 A Seçmeli II (Atletizm Öğretim Yöntemleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, atletizm spor dalını oluşturan koşu, atlama, atma, yürüyüş ve çoklu branşlara ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Carr G.A.(1991) “Fundamentals of Track and Field” Leisure Press 2. IAAF(2009) “Atletizm Yarışma Kuralları”, Atletizm Federasyonu 3. IAAF 2006 “Kids’ Athletics” Programı, 4. İşler M,(1985) “Okullarda Atletizm”, Milli Eğitim Basımevi 5. Kruber D., (1981) “Tiefstart – Hürdenlauf”, Verlag Hofmann Schorndorf 6. Kruber D.(1977), “Weitsprung - Dreisprung”, Verlag Hofmann Schorndorf 7. Kruber D.,(1979) “Straddle – Flop - Stabhochsprung”, Verlag Hofmann Schorndorf 8. Kruber D.(1978), “Kugelstoss – Ballwurf – Speerwurf – Diskuswurf ”, Verlag Hofmann Schorndorf 9. Oberbeck H.(1979), “Mehrkampftraining”, Verlag Hofmann Schorndorf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atletizmin sınıflandırılması, Atletizm kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler, Dersin birinci bölümünde Düz Sürat Koşuları, Bayrak Koşuları, Uzun Atlama ve Gülle Atma, ikinci bölümünde ise Engelli Koşular, Yüksek Atlama, Disk Atma, Çoklu baranşlar, Yürüyüş ve Atletizmde Yarışma Organizasyonları, IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Çocuk Atletizmi programı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atletizmin sınıflandırılması, Atletizm kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler
2 Düz Sürat Koşularına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler.
3 IAAF Çocuk Atletizmi programı
4 Bayrak Koşularına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
5 Uzun Atlama branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
6 Gülle Atma branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
7 Ara sınav
8 Engelli Koşulara ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
9 Yüksek Atlama branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
10 Disk Atma branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
11 Çoklu branşlara (heptatlon ve dekatlon) ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
12 Sportif Yürüyüş branşına ilişkin yarışma kuralları ve araç-gereçler
13 Atletizmde Yarışma Organizasyonları
14 Uluslar arası yarışma organizasyonun yapısı ve özellikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234522 Atletizm spor dalını oluşturan koşu, atlama,atma yürüyüş ve çoklu branşların genel yapısını kavrayabilme
2 1234521 Atletizm Saha ve araç-gereçlerini tanıyabilme
3 1234523 Sürat koşuları, bayrak koşuları, mesafe koşuları koşularının öğretimi
4 1234520 Uzun atlama, üçadım atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama branşlarının öğrenim alıştırmalarının öğrenilmesi
5 1234524 Gülle Atma , disk atma , çekiç atma,cirit atma öğrenim alıştırmalarının öğretimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4
5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek