Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ337 Gk Seçmeli II (Türk Folklorü) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Fakülte öğrencilerine kültürel değerleri ve halk oyunlarını öğretmek,sevdirmek,nesilden nesile aktarılmasına katkıda bulunmak ,öğrencilerin psikososyal gelişmelerine katkıda bulunmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Folklor Dünyasından Nevzat Gözaydın Yargı Yayınları Ankara 1991 Halk Oyunlarımız Başbakanlık GSGM Gençlik Hiz.Daire Başk. Ankara 2008 Halk Oyunlarıyla Artvin GSGM Yayınları Ankara 1994 Oynanış Biçimlerine göre halk oyunlarından örnekler Rodin Matbaası İstanbul 1996 Türkiye'de folklor Baykurt Şerif Kalite Matbaası 1976 Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk Oyunlarında temel hareketler. Halk Oyunlarında giyilen giysilerden örnekler ,genel tutuş biçimleri, çeşitli yörelerden Halk Oyunları örnekleri ve Halk Oyunları oynanış yöntemleri öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
17 Alan Çalışması 25 1 25
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Folklor ve Halk Oyunlarının Tanım ve konuları
2 Hlk Oyunlarında Temel Hareketler.Yürüme,koşma,dönme,çökme,kalkma
3 Hemşin Horonu ve Şavşat Barı öğretimi
4 Yengecan Halkoyununun öğretimi
5 Ankara Misket Oyununun öğretimi
6 Adana Çiftetellisi oyununun öğretimi
7 Halk oyunlarında giyilen giysilerden örnekler
8 ara sınav
9 Halk oyunlarında giyilen giysilerden örnekler
10 Harmandalı Zeybeği oyununun öğretimi
11 Harmandalı Zeybeği oyununun öğretimi
12 Halk oyunlarında uygulanan genel tutuş biçimleri
13 Halk oyunlarında öğretim yöntemleri
14 Öğretilen oyunların müzikli tekrarı
15 Öğretilen oyunların müzikli tekrarı
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220178 Çeşitli yörelere ait olan Halk Oyunlarından örnekleri uygular.
2 1220287 Müziğe ve harekete dayalı Halk Oyunlarının psikolojik ve sosyolojik yönden konuya ilişkin kavramları uygular.
3 1220440 Halk Oyunlarını öğrenme ve öğretme yöntemlerini uygular.
4 1186561 Halk Oyunlarındaki temel hareketleri (yürüme,koşma,dönme,çökme,kalkma)uygular.
5 1186753 Foklor ve Halk Oyunları ile ilgili kavramları tekrar eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek