Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ343 Gk Seçmeli II (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Yetenekli sporcuların tespit edilmesi, spora yönlendirilmesi ve yetenek seçiminin nasıl yapılacağını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste kullanılan yerli kaynak kitaplar: 1.Sürhat Müniroğlu, Gökmen Özen.(2017). Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme, Akademisyen Kitabevi. 2. Hale Kula. (2018). Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri, Gazi Kitabevi Yayınları. 3.Baker, J. (Ed.), Cobley, S. (Ed.), Schorer, J. (Ed.). (2012). Talent Identification and Development in Sport. London: Routledge. 4.Jim Brown. (2001). Sports Talent, Human Kinetics, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri, yetenek seçimi için çağdaş model örneklerin değişik örneklemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yetenek tanımı ve genel bilgilendirme hafta 1.pptx
2 Sporsal yetenek kavramı ,Yetenek arama ve seçme kavramlarının tanımı,farklılıkları hafta 2.pptx
3 Yetenek seçiminin amacı ve hedefleri, yetenek beceri kavramlar hafta 3.pptx
4 Yetenek türleri ve özellikleri hafta 4.pptx
5 Yetenek seçim türleri ve uygulanış biçimleri hafta 5.pptx
6 Doğal ve bilimsel seçim metotlarının karşılaştırması hafta 6.pptx
7 Yetenekli sporcunun özellikleri hafta 7.pptx
8 ara sınav
9 Yetenek belirleme aşamaları ve örneklemeler hafta 9.pptx
10 Yetenek seçimi sürecinin sporcu,antrenör, öğretmen, hakem, basın ve aileler açısından yararları hafta 10.pptx
11 Yeteneğin yönlendirilmesinde bazı ülkelerden örneklemeler hafta 11.pptx
12 Yetenek seçiminde kullanılan testler-FİTNESSGRAM hafta 12.pptx
13 Yetenek seçiminde kullanılan testler-EUROFİT/AAHPERD(American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance) hafta 13.pptx
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174844 Yetenek kavramını bilir.
2 1184120 Yetenekli sporcuların sınıflandırmasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek