Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ347 Gk Seçmeli II (Spor ve Turizm) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Turizm kavram, çeşitlilik ve özelliklerini bilme, turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme, istihdam alanı olarak turizm alanını görebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük, Suat,Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara, 1999 Toksay, T.; Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983. http://www.kultur.gov.tr/ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm genel bilgisi kazanma, spor turizmi ve turizm alanlarında spor organizasyonları yapma potansiyeli kazanma. Rekreasyon boş zamanların değerlendirilmesi, spor ve Turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SPOR VE TURİZM 1. HAFTA.pptx
2 Turizm tanımı, özellikleri SPOR VE TURİZM 2. HAFTA.pptx
3 Turizm kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması SPOR VE TURİZM 3. HAFTA.pptx
4 Turizmi etkileyen faktörler SPOR VE TURİZM 4. HAFTA.pptx
5 Turizm çeşitleri SPOR VE TURİZM 5. HAFTA.pptx
6 Rekreasyon ve Turizm ilişkisi SPOR VE TURİZM 6. HAFTA.pptx
7 Rekreasyon, spor ve turizm SPOR VE TURİZM 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR VE TURİZM 8. HAFTA.pptx
9 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 9. HAFTA.pptx
10 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 10. HAFTA.pptx
11 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 11. HAFTA.pptx
12 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 12. HAFTA.pptx
13 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 13. HAFTA.pptx
14 Final sınavı SPOR VE TURİZM 14. HAFTA.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211685 Sporun ve turizmin genel tanımlarını yapar ve bu kavramları açıklar.
2 1213066 Turizmin sosyo-ekonomik değerlerini açıklar.
3 1188070 Turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme becerisini kazanır.
4 1191790 İstihdam alanı olarak turizm alanını bilir.
5 1192837 Boş zaman değerlendirmede çalışma sahası olarak spor ve turizm arasındaki ilişkiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek