Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ351 Gk Seçmeli II (Spor Felsefesi ve Olimpizm) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Dersin amacı spor felsefesini bilmek, sporun değerini bilmek, olimpizm felsefesini bilmek ve bu bilgilere dayanarak Antik ve Modern Olimpiyatlardaki siyasi ve ekonomik olayları değerlendirmek ve sonuçlar çıkarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Fatma ERMİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alpman, C (1972) Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi.İstanbul. Erdemli, A. (1996) İnsan, Spor ve Olimpizm.İstanbul. Karaküçük, S.(1988)Olimpiyat Oyunları.Ankara. ATİLLA ERDEMLİ 2016 ( TEMEL SORUNLARIYLA SPOR FELSEFESİ) DOÇ.DR.SELHAN ÖZBEY OLİMPİZM VE OLİMPİK HAREKET (NOBEL YAYINLARI) BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OLİMPİZM VE İNSAN)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Felsefenin ne olduğu ve sporun içersindeki özellikler verildikten sonra spor felsefesine ihtiyaç var mı tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
52 Quiz için Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel felsefe kavramları 1. hafta.pptx
2 Temel felsefe kavramları 2.hafta.pptx
3 Spor felsefesi açısından sporun tanımı 3.hafta.pptx
4 1. QUİZ 4.hafta.pptx
5 Sporun tarihsel gelişimi 5.hafta.pptx
6 Sporun tarihsel gelişimi 6.hafta.pptx
7 Sporda fair play felsefesi 7.hafta.pptx
8 Vize sınavı 8.hafta.pptx
9 Sporda şiddet 9.hafta.pptx
10 Geleneksel Türk sporlarının felsefesi 10.hafta.pptx
11 2.QUİZ 11.hafta.pptx
12 OLİMPİZM 12.hafta.pptx
13 Olimpiyat Maskotlarının İncelenmesi 13.hafta.pptx
14 Final Sınavı 14.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234629 Beden eğitimi ve sporun felsefesini açıklar
2 1234630 Türk beden eğitimi ve sporunun felsefesini açıklar
3 1234631 Spor ve etik ilişkisini açıklar
4 1234632 Modern olimpik hareketin tarihini, felsefesini ve problemlerini açıklar
5 1234633 Antik ve Modern Olimpik hareketi kıyaslar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek