Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ306 Eğitsel Oyunlar 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, öğretmenlik yaşantılarında okullarında işleyecekleri derslerde kullanmaları gereken eğitsel oyunların ne olması gerektiği, oyunların özellikleri, oyunların sınıflandırılması, oyunların planlaması gibi konularında bilgilerin sağlanması ve farklı branşlardaki oyunları öğretebilmesini ve uygulama yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balyan M., Vural F., Oyunlar ile futbol eğitimi, 2007 Özsu N., Oyunlarla Spor Eğitimi, İzmir,2007 Çamlıyer H., Çamlıyer H., Eğitim Bütünliğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun, 2001, Manisa Nebioğlu D., Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları ve Planlaması, Bursa Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders içi ve Ders Dışı çalışmaları rehberi, 2000, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitsel oyunun önemi, sınıflandırmaları, yaş grupları, planlaması gibi konularda bilgi sahibi olmasının sağlanması ve eğitim-öğretimde kullanacağı oyunların uygulaması becerilerinin kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunun Tarihçesi 1..docx
2 Oyun kavramı-oyunun doğuşu gelişimi ve oyun uygulamaları 2.docx
3 Oyunun tanımı, yapısal özellikleri ve oyun uygulamaları 3.docx
4 Oyunun çocuk gelişimine etkileri ve oyun uygulamaları 4.docx
5 Eğitimde oyunun kullanılması ve oyun uygulamaları 5.docx
6 quiz
7 Eğitsel oyunların sınıflandırılması ve oyun uygulamaları 7.docx
8 Eğitsel oyunların motorik özelliklere etkisi ve oyun uygulamaları 8.docx
9 Ara sınav
10 Beden eğitimi ve spor eğitiminde eğitsel oyun ve oyun uygulamaları 10.docx
11 Oyunun planlanması ve oyun seçimi ve oyun uygulamaları 11.docx
12 quiz
13 Oyunun öğretimi ve oyun uygulamaları 13.docx
14 Oyunun yönetimi ve oyun uygulamaları 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146935 Eğitsel oyunların önemini kavrayabilme
2 1148533 Eğitsel oyunların planlamasını kavrayabilme
3 1151322 Farklı yaş gruplarına göre ders planları içerisinde eğitsel oyunları kullanabilme
4 1153224 Spor branşlarının öğretiminde eğitsel oyunları kullanarak eğitim ve öğretimi sağlayabilme
5 1227766 Eğitsel oyunları kullanarak farklı alanlardaki çalışmaları birleştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2
5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek