Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT306 Okul Deneyimi-I 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; okullarda yapılacak uygulama çalışmalarının ilk basamağını oluşturan, öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni nezaretinde uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak tır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldırım KAYACAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güneş A. Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 2000. Demirci A. İlköğretimde Beden Eğitimi Dersi Etkinlikleri, Nobel Yayın Dağıtım / Sağlık Spor Dizisi, Ankara. 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul yönetimi, müfredat, Milli Eğitim Sistemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
14 Gözlem 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin incelenmesi 1. hafta.pptx
2 Okul Yönetiminin görevleri 2. hafta.pptx
3 Okul aile birliği 3. hafta.pptx
4 Öğretmenleri ile görüşme 4. hafta.pptx
5 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 5. hafta.pptx
6 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 6. hafta.pptx
7 Vize
8 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 7. hafta.pptx
9 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 9. hafta.pptx
10 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 10. hafta.pptx
11 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 11. hafta.pptx
12 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 12. hafta.pptx
13 Uygulama çalışmalarının takip edilmesi 13. hafta.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161774 Okulun örgütsel yapısını ve işleyişini tanıyabilme
2 1164042 Öğretimde kullanılan değişik öğretim yöntemlerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme
3 1164422 Diğer öğretmenler ve öğrencileri ile profesyonel ilişkiler kurabilme ve sürdürebilme
4 1227794 Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme
5 1227795 Eğitim ve öğretimle ilgili olarak kendi eylemlerinin öz değerlendirmesini yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 5 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek