Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ302 Beceri Öğrenimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Spor becerilerinin öğrenilmesinin temel doğasını, hareket öğrenim ve stratejisini , beceri analiz, öğrenme ve öğretim durumlarını, becerilerin öğrenim ve performansında kişisel farklılıkları anlama değerlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Yener AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dynamics of Skill Acquisition. A Constraints-Led Approach. Davids, K./Buttob, C./Bennett, S. Human Kinetics, Boston, 2008. Motor Control and Learning.. A Behavioral Emphasis. R.A. Schmidt/ T. D. Lee, Human Kinetics Boston, 2005. Motor Learning. Applied to Skill Acquisition in Sport, Marilyn Colby, American Press, Boston,Massachusetts, 2001. Motor Learning. Concept and Application Richard A. Magill, McGraw-hill Companies, Boston 1997. Teaching Motor Skills (Tercüme: Dr. Hasan Kasap,1992) Bryant, J. Cratty, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
17 Alan Çalışması 5 1 5
54 Ev Ödevi 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BECERİ ÖĞRENİMİ VE KAVRAMLARINA GİRİŞ BECERİ ÖĞRENİMİ VE KAVRAMLARINA GİRİŞ.pptx
2 MOTOR BECERİ VE ALGISAL BECERİ MOTOR BECERİ VE ALGISAL BECERİ.pptx
3 MOTOR BECERİ; BECERİ SINIFLAMASI MOTOR BECERİ; BECERİ SINIFLAMASI.pptx
4 GÖREV ORGANİZASYONUNA GÖRE BECERİ SINIFLAMASI GÖREV ORGANİZASYONUNA GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
5 MOTOR VE BİLİŞSEL ÖGELERİN ÖNEMİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI MOTOR VE BİLİŞSEL ÖGELERİN ÖNEMİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
6 ÇEVRENİN TAHMİN EDEBİLME DÜZEYİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI ÇEVRENİN TAHMİN EDEBİLME DÜZEYİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
7 KULLANILAN KAS BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI KULLANILAN KAS BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
8 HAREKETLERİN SINIFLANDIRILMASI;BECERİKLİ PERFORMANSIN KARAKTERİSTİĞİ HAREKETLERİN SINIFLANDIRILMASI;BECERİKLİ PERFORMANSIN KARAKTERİSTİĞİ.pptx
9 VİZE SINAVI
10 YETENEK KAVRAMI YETENEK KAVRAMI.pptx
11 PSİKOMOTOR YETENEKLER (DİKKAT,KUVVET,DENGE) PSİKOMOTOR YETENEKLER (DİKKAT,KUVVET,DENGE).pptx
12 PSİKOMOTOR YETENEKLER (TEPKİ HIZI,EŞGÜDÜM,ESNEKLİK) PSİKOMOTOR YETENEKLER (TEPKİ HIZI,EŞGÜDÜM,ESNEKLİK).pptx
13 PSİKOMOTOR YETENEK TESTLERİ PSİKOMOTOR YETENEK TESTLERİ.pptx
14 YETENEK SEÇİMİ YETENEK SEÇİMİ.pptx
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188423 Beceri ile ilgili temel kavramları
2 1194251 Biomotor yetiler ile beceri öğreniminin ilişkisini
3 1201843 Koordinatif yetiler ve beceri öğrenimi ilişkisini
4 1208438 Motor öğrenme
5 1209796 Motor öğrenme teorilerini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4
4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3
5 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek