Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ312 Gk Seçmeli III (Beden Egtimi ve Sporda Halkla İlişkiler) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlara sağladığı katkıları, ticari,kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalrının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sporda Halkla İlişkiler Umuttepe Yayınları, Ali Yıldırım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem,ilke araçları, halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü.Spor kurum ve kuruluşlarında olan halkla ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla ilişkiler kavramı 1 Halkla ilişkiler kavramı.pptx
2 Halkla ilişkilerin gelişimi 2 Halkla ilişkilerin gelişimi.pptx
3 Halkla İlişkilerin örgütlenmesi 3 Halkla İlişkilerin örgütlenmesi.pptx
4 Özel sektörde Halkla İlişkiler 4 Özel sektörde Halkla İlişkiler.pptx
5 Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler 5 Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler.pptx
6 Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler 6 Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler.pptx
7 Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler 7 Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler.pptx
8 Ara Sınav
9 Spor Kulüplerinde Halkla İlişkiler 9 Spor Kulüplerinde Halkla İlişkiler.pptx
10 Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar 10 Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar.pptx
11 Dış Halkla İlişkiler ve araçları 11 Dış Halkla İlişkiler ve araçları.pptx
12 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler 12 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler.pptx
13 Spor Kulüplerinde Sosyal Medya Yönetimi 13 Spor Kulüplerinde Sosyal Medya Yönetimi.pptx
14 Spor Kulüplerinde Sosyal Medya Uygulayıcısı 14 Spor Kulüplerinde Sosyal Medya Uygulayıcısı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163527 Halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve yönetimindeki rolü ve önemini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek