Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ314 Gk Seçmeli III (Spor İşletmeciliği) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sporun ulusal ve uluslar arası amaçlara ulaşabilmesindeki temel unsurlarından biri olan ve spor faaliyetlerinin yapıldığı spor tesislerinin planlanması, tasarım ve yapımındaki esasları, işletme şartları ve özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Vedat ERİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atabay S. ,Planlamada donatı olarak spor alanları ve uygulamaları, Yıldız Üni. Mim. Fak. Sempozyum Bildirileri,İst.1989

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sporun insan yaşamındaki yeri, spor yapma amaçları,Spor tesislerinin tanımı, önemi ve uygulamadaki türleri,Türkiye’deki spor tesisleri sorunları,Spor tesislerinin yapımı, tasarım ve planlamasındaki temel unsurlar,Olimpiyat Oyunları spor tesisleri,Spor tesislerinin işletilmesi şartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporun işletmeciliği kavramı 1 Spor işletmeciliği kavramı.pptx
2 Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Nedenleri 2 Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Nedenleri.pptx
3 Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Aşamaları 3 Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Aşamaları.pptx
4 Spor Tesis İşletmelerinde Kuruluş Yerinin Belirlenmesi 4 Spor Tesis İşletmelerinde Kuruluş Yerinin Belirlenmesi.pptx
5 Spor Tesislerinin Sınıflandırılması 5 Spor Tesislerinin Sınıflandırılması.pptx
6 Spor Tesis İşletmelerinin Tarihsel Gelişimi 6 Spor Tesis İşletmelerinin Tarihsel Gelişimi.pptx
7 Spor Tesislerinin Genel Bakımı 7 Spor Tesislerinin Genel Bakımı.pptx
8 Spor Sponsorluğu Kavramı 8 Spor Sonsorluğu Kavramı.pptx
9 Ara sınav
10 Pazarlama İletişim Karması Ve Sponsorluk 10 Pazarlama İletişim Karmasi Ve Sponsorluk.pptx
11 Sponsorluk Yönetim Süreci 11 Sponsorluk Yönetim Süreci.pptx
12 Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi 12 Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi.pptx
13 Etkinlik Kavramı 13 Etkinlik Kavramı.pptx
14 Spor İşletmelerinde Etkinlik Türleri 14 Spor İşletmelerinde Etkinlik Türleri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108072 1206622 Sporun insan yaşamındaki yeri, önemi ve spor yapma amaçlarını kavrayabilme
108073 1215320 Spor tesislerine neden ihtiyaç duyulur cevabını arama
108074 1189902 Spor tesislerinin ülkelere kazandırdığı katkıları değerlendirebilme
108075 1199981 Türkiye’ deki spor tesislerinin sorunlarını tartışabilme
108076 1191712 Spor tesisi yapımı, tasarımı ve planlamasındaki temel unsurları öğrenme
108094 1184851 Spor tesisi oluşturulmasına yönelik projeler geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
108072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
108094 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek