Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ433 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının yaşadıkları toplumsal çevrenin sorunlarına (çevre, eğitim, sağlık, kadın sağlığı, çocuk bakımı, beslenmesi ) duyarlılık göstererek hazırlayacakları ve uygulayacakları etkinlikler yoluyla topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. leyla türkmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topluma Hizmet Uygulamaları, Aksoy, B. Sönmez, Ö.F. Çetin, T. Pegem Yayıncılık / Eğitim Klasikleri Dizisi, Ankara, 2009. Coşkun, H. 2009; Topluma Hizmet Uygulamaları, Coşkun, H. Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal Toplum kuruluşları, Gönüllülük, Proje oluşturma süreçleri, Hedefler doğrultusunda strateji, faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi, Bütçenin uygun kullanımı, Proje hazırlama, Geri bildirim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi 1.HAFTA TOPLUM.docx
2 Toplumun güncel sorunlarını belirleme projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları. 2.haftaTopluma Hizmet.docx
3 Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler. 3. haftaTopluma Hizmet..docx
4 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması. 4.haftaTopluma Hizmet...docx
5 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması. 5. Hafta.docx
6 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. 6. Hafta.docx
7 Ara sınav. 7. Hafta.docx
8 Projelerin yürütülmesi. 8. Hafta.docx
9 Quiz 9. Hafta.docx
10 Projelerin yürütülmesi. 10. Hafta.docx
11 Quiz 11. Hafta.docx
12 Projelerin yürütülmesi. 12. Hafta.docx
13 Projelerin yürütülmesi. 13. Hafta.docx
14 Projelerin Değerlendirilmesi. 14.HAFTA TOPLUM.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119355 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilme ve uygulayabilme
2 1140598 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilme ve uygulayabilme
3 1139217 Farklı sosyal çevrelerde deneyim sahibi olma
4 1228764 Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gençlerle tanışacaklar
5 1227605 Farklı fakülte öğrencileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek