Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT401 Rehberlik 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve okullarda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Özgur BOSTANCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (1990). Introduction to Counseling and Guidance, (3rd ed.). New York: MacMillan Publishing Company. Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. (12. Basım). İstanbul: Alkım Yayınevi. Shertzer, B., & Stone, S. C. (1981). Fundementals of Guidance, (4th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. (5. Basım). Ankara: Nobel, Deniz, M. E., & Erözkan, A. (2018). Psikolojik danışma ve rehberlik. Pegem Atıf İndeksi, 001-410. Aydın, B. (2017). Rehberlik. Pegem Atıf İndeksi, 1-364. ÖSYM çıkmış sorular http://www.sinifcininsesi.com/file/kpss/rehberlik-turgay-ozcu.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar,Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi,Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bireyi tanıma hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Yerleştirme hizmetleri-İzleme hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkilerPsikolojik danışma ve rehberlikte örgüt yapısı,Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, haftalık ders içeriği, kaynaklar, kapsamı, önemi, kural ve gerekleri
2 Eğitim ve Rehberlik
3 Öğrenci kişilik hizmetleri
4 Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar, rehberliğin amacı ve ilkeleri
5 Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi
6 Rehberliğin tarihsel gelişimi
7 Ara sınav
8 Rehberlik modelleri, geleneksel ve gelişimsel rehberlik arasındaki farklar
9 Rehberlik hizmetleri (Kapsamı), Doğrudan hizmetler
10 Rehberlik hizmetleri (Kapsamı), Dolaylı hizmetler
11 Rehberlik türleri (kurumlara göre, birey sayısına göre, temel işlevlerine göre)
12 Rehberlik türleri (problem alanlarına göre, öğretim kademelerinde göre)
13 Rehberlik ve İletişim
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186904 Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişimi
2 1189297 Rehberlik ve psikolojik danışma arasındaki farkları kavrama
3 1190776 Rehberlik ve psikolojik danışmanın kapsadığı alan
4 1204603 Bireyi tanıma tekniklerini açıklayabilir
5 1183782 Rehberliğin ilke ve amacını açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
2 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
3 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
4 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
5 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek