Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ413 A Seçmeli III (Badminton) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Egemen ERMİŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uçan tüytop, Refail Cümşütoğlu Mehmedov, Rasim Kale Her yönüyle Badminton İrfan Gülmez.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Oyun kuralları, oyun sahası, badmintonda temel hareketler, vuruş teknikleri (ön kort, orta kort, arka kort), ayak teknikleri, yarışma organizasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 26 26
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
24 Seminer 1 7 7
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Badmintonun kısa tarihçesi.Badminton malzemelerinin ve sahasının tanıtımı,raket tutuşu tekniği ve duvar çalışması.
2 Servis tekniğinin praktis edilmesi
3 Clear(uzun ve yüksek vuruş)tekniğinin uygulanışı
4 Clear drop ve Back hand clear tekniğinin çalışılması
5 QUIZ ve Smaç tekniğinin çalışılması
6 Drive tekniğinin çalışılması
7 Drop tekniğinin uygulanması
8 Ayak çalışmaları
9 ARASINAV
10 File önü vuruşlar
11 QUIZ ve Tekler taktik çalışması
12 Çiftler taktik çalışması
13 Tekler turnuvası
14 Çiftler Turnuvası
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42244 1232744 Öğrenciler clear tekniğini yapar.
42245 1232745 Öğrenciler Smaç tekniğini uygular.
42246 1232746 Öğrenciler ayak tekniklerini uygular.
42248 1232747 Öğrenciler Servis kurallarına ve servis tekniğine uygun servis atabilir ve karşılayabilir.
42249 1232748 Öğrenciler Tekler maçı taktiğini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
42244 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42246 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42248 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42249 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek