Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ419 A Seçmeli III (Judo) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Judo branşı öğretim yöntemlerinin kavratılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

....

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

URARTU, Ümit, Judo Teknik- Taktik- Kondisyon, İnkılap Yayınevi, 2004 ve Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
14 Gözlem 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 3 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Judo'nun doğuşu ve tarihi gelişimi; Judo da kullanılan giysiler ve müsabaka alanının ölçüleri.
2 Judo müsabaka kuralları
3 Te - Waza ( Elle yapılan teknikler )
4 Koshı - Waza ( Kalça ile yapılan teknikler )
5 Ashi - Waza ( Ayakla yapılan teknikler )
6 Ma - Sutemi - Waza (Kendini sırt üstü atarak yapılan teknikler.)
7 Ara Sınav;
8 Yoko-sutemi-Waza (Kendini yan üzeri yere atarak yapılan teknikler.)
9 Osaekomi - Waza ( Yerde tutuş teknikleri )
10 Sihime - Waza ( Boğuş teknikleri )
11 Kansetsu - Waza ( Kırış teknikleri )
12 Judo öğretim dikkat edilecek metodik ve didaktik ilkeler
13 Judo'da kullanılan temel tekniklerin analizi
14 Judo'da antrenman planlaması ve periyotlaması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95726 1232758 Judo öğretim dikkat edilecek metodik ve didaktik ilkeleri bilir ve uygular
95727 1232759 Judo'da antrenman planlaması ve periyotlaması yapabilir
95728 1232760 Judo´nun doğuşunu ve tarihi gelişimini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
95726 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95727 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95728 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek