Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ423 A Seçmeli III (Tenis) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tenis spor dalını oluşturan temel teknik ve yaş gruplarına ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır. İl içi, Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonları konusunda bilgi vermektir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tenis branşında Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri, tenis temel tekniklerini, yarışma kurallarını, saha araç ve gereçlerini, İl içi, Ulusal ve Uluslararası tenis Yarışma Organizasyonlarını inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 41 1 41
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 55 1 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tenisin tarihçesi.
2 Malzeme bilgisi, yaş grupları için doğru malzeme.
3 Tenis oyun kuralları ve uluslarası turnuva yapılanması
4 Tenis çalışmalarında İletişim becerilerinin önemi ve Yeni yaklaşımlarla öğretim metodları.
5 Temel duruşlar
6 Raket tutuşları; forehand, backhand
7 Temel vuruşlar; forehand, backhand
8 Teniste kort çeşitleri, yapımı, bakımı ve özellikleri.
9 UygulamalarPractises
10 ARASINAV MİDTERM
11 Temel vuruşlar; servis
12 Mini Tenis
13 Temel vuruşlar; Vole
14 Uygulamalar
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60994 1232610 Tenis spor dalını oluşturan temel teknikler ile ilgili bilgi edinebilme
60995 1232611 Yaş gruplarına göre yarışma kurallarını öğrenebilme
60996 1232612 Tenis ile ilgili kullanılan malzemeleri tanıyabilme,
60997 1232613 Tenis sahalarının yapımı ve bakımı konularında bilgilenme
60998 1232614 İl içi, Ulusal ve Uluslararası Tenis Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
60994 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60995 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60996 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60997 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60998 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek