Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ415 A Seçmeli III (Sportif Ritmik Cim.) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Artistik Cimnastiğin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, Artistik cimnastikte yer alan aletler, öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalar, emniyet, yardım, yere iniş ve düşüşler, temel becerilerin öğretim yöntemleri ile Artistik cimnastik yarışma organizasyonu konularında bilgilenmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mengütay, S. (1998), Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım şekilleri, II. Baskı, Ankara, Tübitay yayınları Turoff F. (1991), Artistic Gymnastic A Comprehensive Guide To Perfforming And Teaching Skills For Beginners And Advanced Begginners, USA, Wm C. Brown Publishers Şengül, E. (1976), Okullarda Aletli Cimnastik, Ankara, Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği yayınları Suveren S., Suveren, S. (2002), Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar-Erkekler, Ankara, Nobel yayınları No 356. Sağlık Spor Dizisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Artistik cimnastiğe ilişkin genel bilgiler, artistik cimnastiğin tarihsel gelişimi bayan ve erkek aletlerin tanıtımı, antrenman ve yarışma ortamında güvenlik önlemleri, tam donanımlı cimnastik salonunun nitelikleri, bayanlar ve erkekler yarışma kuralları ve yarışma organizasyonu, yetenek seçimi cimnastiğin gelişiminde okul, kulüp ve aile ilişkileri, cimnastiğin çocuk gelişi açısından eğitim değeri, federasyonun teşkilat yapısı, artistik cimnastik kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler, kızlarda yer, denge, atlama masası, ve asimetrik paralelde erkeklerde paralel, yer, barfiks, kuplu beygir atlama masası ve halka aletlerinde temel beceriler ile hareket bağlantılarına geçiş,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 7 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hakemlik Bilgisi
2 Hakemlik Bilgisi
3 Cimnastikte ısınma ve esnetme
4 Yer Aleti
5 Kulplu Beygir
6 Halka
7 Atlama Masası
8 Ara Sınav
9 Paralel
10 Barfiks
11 Antrenörlük Bilgisi
12 Cimnastikte Kondisyon
13 Tekrar
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239111 Artistik cimnastik tarihi ve disiplinleriyle ilgili temel bilgileri tanımlayabilme
2 1239110 Artistik cimnastik kurallarını sınıflayabilme.
3 1239112 Artistik cimnastikte kullanılan temel hareketleri yapabilme.
4 1239113 Artistik cimnastik aletlerinde temel hareketleri uygulayabilme ve grup çalışmaları oluşturabilme.
5 1239114 Beden eğitimi derslerinde artistik cimnastik branşının kullanımını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek