Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ402 Mezuniyet Projesi 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Erol Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri irdelenmektedir. Öğrencilerin dönem sonunda kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
12 Takım/Grup Çalışması 3 3 9
23 Proje Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 9 3 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
34 Okuma 13 3 39
49 Performans 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 araştırma yöntemlerine giriş BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-1.pptx
2 Bilimsel Araştırmanın Amaçları BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-2.pptx
3 Araştırmaların Sınıflandırılması BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-3.pptx
4 Araştırma amaçlarının düzenlenmesi ve literatür taraması BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-4.pptx
5 Araştırmanın Planlanması BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-5.pptx
6 Araştırma Önerisi BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-6.pptx
7 Giriş BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-7.pptx
8 ara sınav
9 Araştırmanın Amacı BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-9.pptx
10 Araştırmanın Önemi BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-10.pptx
11 Metin İçinde Kaynak Gösterimi BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-11.pptx
12 Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterimi BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-12.pptx
13 Araştırma Raporu Ya Da Araştırma Önerisinin Yazımı BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-13.pptx
14 Sonuç Ve Öneriler BSÖ 402 Mezuniyet Projesi Hafta-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1112333 Problem çözme becerisi kazanma
2 1112334 Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama,
3 1112335 Veri toplama, verileri değerlendirme
4 1112336 Çalışmaları raporlaştırma ve sunma
5 1112337 Bilimsel çalışmalarda çok değişik alanlardan yararlanarak sporcu seviyesini daha üst düzeylere çıkarabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek