Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT402 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 11

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARZU YEKE ALTUN ,,DR.ÖĞRETİM ÜYESİ GÜL ÇAVUŞOĞLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ LEYLA TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yard.Doç İsmail Gelen, Yad.Doç. Adem Sezer, Yard.Doç. Nuray Gedik, Yard.Doç. İbrahim Turan, Yard.Doç.Dr.Hülya Gür, Yard.Doç. Ahmet Çakıroğlu, Yard.Doç. Bayram Özer,Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Anı Yayınları 2.Baskı (2000) 2-Selahattin Gönen, Murat Hevedanlı, A. Kadir Maskan,Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 3. Baskı Anı Yayınları(2008) 3- Elvan Yalçınkaya, Vedat Aktepe, Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi Ve Uygulaması, Pegem Yayınları (2005)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
14 Gözlem 50 1 50
15 Gösterme 50 1 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme 1.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
2 Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama 2.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
3 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 3.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
4 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 4.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 5.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
6 QUİZ 6.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 7.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
8 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 8.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
9 vize 9.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama 10.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
11 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama 11.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
12 QUİZ 12.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
13 Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma 13.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx
14 Portfolyo hazırlama. 14.HAFTA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162189 Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözlemleyebilme
2 1169252 Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme
3 1126348 Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme
4 1132591 Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme
5 1287481 Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek