Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fişek, K. ,Spor Yönetimi, Ankara Üni. Siyasal bil. Fak. Yayınları, Ank.1980 Krotee,M.L-Bucher,C.A, Spor Yönetimi,Beyaz Yayınları,2007 Demirci N. ,Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, Milli Eği.Basımevi, Ank. 1986 Sunay H. , Spor Yönetimi, Gazi yayınevi, Ank.2009 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tüzük ve Yönetmelikleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 65 1 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim kavramı Yönetim ve yönetim biliminin tarihi süreç içinde gelişimi
2 Yönetimin tanımı,amacı ve süreçleri
3 Yönetin önemi ve görevleri
4 Spor yönetimi kavramı Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi
5 Spor yönetiminin unsurları Spor yönetiminin özellikleri
6 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi Eski Türklerde spor Osmanlı Türklerinde Spor
7 Ara sınav
8 Sporda örgütlenme ve 1923 öncesi himayeciliğe yönelik dönem İstanbul Futbol Birliği Olimpiyat Komitesi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi Cuma Ligi
9 Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Türk Spor Kurumu
10 Türk Spor Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Öneriler
11 Dönem projesi sunumları
12 Türkiye ve bazı Avrupa Ülkelerinde Spor Yönetimi
13 Spor Politikası Uluslar arası Spor Politikası Türk Spor Politikası
14 Spor Mevzuatı Uluslararası Spor Mevzuatı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103208 1239115 Yönetim ve Spor Yönetiminin temel kavramlarını kavrayabilme
103209 1239116 Yönetim alanında bilgi sahibi olmanın spor yöneticisi için neden önemli olduğunu bilmeli
103210 1239117 Çağdaş spor yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
103208 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103210 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek