Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı kurs, kamp v.b. her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde yönlendirme, yönetme ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cankalp M. , Sporda yönetim ve organizasyon, Nobel Yay. Ank. 2005 Demirci N. , Sporda yönetim teşkilatlanma ve organizasyonlar, Milli Eği. Basımevi , Ank. 1986 Sunay H. , Sporda organizasyon, Gazi Yayınevi, Ank. 2010 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun ve Yonetmeliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organizasyon tanımı, amacı ve süreci,Organizasyon ilkeleri ve ortak özellikleri,Spor organizasyonlarının tanım, amacı ve önemi,Spor organizasyonlarının safhaları,Müsabakaların idari açıdan organizasyonu,Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler,Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu,Spor yarışma sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organizasyonu tanımı ve önemi Organizasyon süreci Organizasyon ve planlama
2 Organizasyon ilkeleri Organizasyonların ortak özellikleri
3 Spor organizasyonlarının tanımı ve önemi Spor organizasyonlarının sınıflandırılması
4 Spor organizasyonlarının ulusal amaçları Spor organizasyonlarının uluslar arası amaçları Spor faaliyetlerini kimler organize edebilir
5 Spor organizasyonlarının safhaları Faaliyet öncesi yapılacak işler Faaliyet sırasında yapılacak işler Faaliyet sonrasında yapılacak işler
6 Müsabakaların idari açıdan organizasyonu Yazışma, onay ve tahsisler
7 Ara sınav
8 Spor organizasyonlarında görev alan komiteler Spor organizasyonlarında yapılacak rezervasyonlar ve anlaşmalar
9 Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler
10 Müsabaka ve antrenman mahallerinin hazırlanması
11 Açılış ve kapanış seremonilerinin planlanması
12 Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu Müsabaka direktörü Spor alanları yöneticisi Teknik işler yöneticisi
13 Spor yarışma sistemleri Lig (Puanlı) sistemi Eleme sistemi
14 Karma sistem Play-off sistemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164684 Organizasyon ve spor organizasyonlarına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi edinme
2 1166463 Organizasyonların temel ilkeleri ve ortak özelliklerini kavrayabilme
3 1170452 Spor organizasyonlarının idari açıdan ve teknik açıdan planlanmasını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek