Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı spor ve egzersiz psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; özellikle egzersize katılım ve hareketsizlik problemleri ile ilgili motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri açıklayabilme, egzersizin psikolojik faydaları, kişilik ve egzersiz, bedenden hoşnut olma ve egzersiz gibi konuları kavrayabilme, kişileri egzersiz davranışına yönlendirebilmek için değişik motivasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Spor Psikolojisi- Prof Dr.Orhan Doğan, Detay Yayıncılık,Ankara, 2015. 2 - Spor Psikolojisi(Inside Sport Psychology), Costas I.Karageorhıs - Peter C.Terry, Nobel Yayıncılık,Ankara, 2015. 3 - Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Hülya Yeltepe Ercan,NOBEL YAYIN DAĞITIM,2013 4 - KURU E.,Spor Psikolojisi,Gazi Basımevi,Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde spor ve egzersiz psikolojisinin tanımı, motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri, egzersizin psikolojisk etkileri, kişilik ve egzersiz, beden algısı ve egzersiz, egzersiz motivasyon yöntemleri olacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 2 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanımı, yarıyıllık konu dağılımının açıklanması, dersle ilgili genel açıklamalar. Teorik Spor Psikolojisi 1.pdf
2 Psikoloji ile ilgili genel kavramlar. Spor psikolojisinin işlevleri. Spor Psikolojisinin etik standartları. Teorik Spor Psikolojisi 2.pdf
3 Zihinsel ve duygusal psikolojik etkinlikler. Sportif performansın boyutları. Teorik
4 Sinir sistemi, duyu ve algı. Teorik
5 Güdülenme (motivasyon) ve Güdülenme sınıflandırılması. Motivasyon teorileri. Sporcuyu motive etme stratejileri. Teorik
6 Sporda performans arttırılması. İmgeleme ve imgelemede dikkat edilecek noktalar. Hedef belirleme. Dikkat ve konsantrasyon. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
7 Sporda yetenek seçimi ve ilkeleri. Teorik
8 Sporcular için zihinsel antrenmanlar. Teorik
9 Ara sınav Teorik
10 Bireysel farklılıklar ve benzerlikler ve psikolojik testler. Teorik
11 Kaygı ve sportif performans arasındaki ilişki. Korku ve sportif performans. Teorik
12 Uyarılmışlık ve performans ilişkisi. Stres ve performans ilişkisi. Stresle başa çıkma yöntemleri. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
13 Gevşeme teknikleri: Otojen antrenman, ilerleyici gevşeme, solunum egzersizleri ve sistematik duyarsızlaştırma. Teorik
14 Kişilik, liderlik ve sportif başarı. Teorik
15 Dönem sonu sınavı Teorik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298134 Spor ve egzersiz psikolojisiyle ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1298135 Egzersizin zihinsel sağlıkla ilişkisini açıklar.
3 1298136 İnsanların neden egzersiz yaptığını kavrar.
4 1298137 Egzersize başlama ve sürdürmede motivasyonun öneminin farkındadır.
5 1298138 Egzersize başlama ve sürdürmeyi sağlayacak motivasyonel iklimi oluşturur.
6 1298139 Egzersiz için uygun grup dinamiği liderlik stilini uygular.
7 1298140 Egzersiz psikolojisiyle ilgili bilgilerini yaşamındaki yeni durumlara uygular.
8 1298141 Egzersize katılımda psikolojik açıdan bireysel farklılıkların öneminin farkındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 2 3
2 4 5 3 5 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3
3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 3 5 3
4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4
5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 2 5 4 3 3 5 4
6 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
7 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3
8 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek