Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Yaşam boyu sporun felsefesini öğrenir. Yaşam boyu sporun faydalarını bilir, yaşam boyu spor aktivitelerini bilir. Farklı sağlık problemleri için hangi egzersizlerin yapacağını bilir. Düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına olan etkilerini analiz etmeyi öğrenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. LEYLA TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. R. Kale, Yaşam Boyu Spor. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2002 2. E. Zorba. Yaşam Boyu Spor, GSGM yayınları, Ankara, 2000 3. N. Erkal,Yaşam Boyu Spor Bağırgan Yayın Evi Ankara, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşam boyu sporun tarihçesi, önemi ve faydaları, her yaşta spor ve egzersizin insan sağlığına etkileri, neden aerobik egzersiz önce bir sağlık değerlendirmesi, basit reçete önerisi sağlıklı yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite programları hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BESLENME NEDİR İYİ BESLENEN SPORCULARIN AVANTAJLARI NELERDİR 1.HAFTA YŞS.docx
2 BESLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER,ENERJİ GEREKSİNİMİ VE OLUŞUMU 2.HAFTA YŞS.docx
3 Yaşam boyu sporda yapılması gereken alıştırmalar. 3.HAFTA YŞS.docx
4 KARBONHİDRATLARIN SPORCU BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ 4.HAFTA YŞS.docx
5 KARBONHİDRATLARIN SPORCU BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ YAŞAM 5.docx
6 QUİZ YAŞAM BOYU QUİZ.docx
7 BASİT KARBONHİDRATLARIN TERCİH EDİLME NEDENLERİ 7.HAFTA YŞS.docx
8 PROTEİN VE SPORCU BESLENMESİ 8.HAFTA YŞS.docx
9 VİZE 9.HAFTA YŞS VİZE.docx
10 PROTEİNLERİN SPORCU BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ 10.HAFTA YŞS.docx
11 Spor yapan kişilerde kıyafet özellikleri. 11.HAFTA YŞS.docx
12 QUİZ 12.HAFTA YŞS QUİZ.docx
13 YAĞLAR 13.HAFTA YŞS.docx
14 YAĞLAR GENEL TEKRAR FİNAL SINAVINA HAZIRLIK 14.HAFTA YŞS.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1105935 Yaşam boyu spor nedir? kavramların bileceklerdir.
2 1105936 Yaşam boyu sporun amacı,metod ve prensiplerini bileceklerdir
3 1105937 Yaşam Boyu Sporla Vücudu hastalıklara karşı koruma yönetmelerini öğrenir
4 1105938 Yaşam boyu Spor hareketsiz bir yaşamın sakıncalarını anlatır.
5 1105939 Yaşam boyu egzersiz yapmanın önemini kavrar.
6 1105948 Yaşam boyu spor uygulamalarının fiziksel zindeliğin, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek ve geliştirmek yönünden önemini kavrayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme