Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB103 Yönetim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimini Kavrayabilmek Yönetim felsefesini anlayabilmek Yönetim anlayışlarındaki farklılıkları analiz edebilmek Yönetim fonksiyonlarını kavramak Modern yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletme Yönetimi, Gönül Budak, Gülay Budak, Nobel Yayıncılık. Yönetim ve Organizasyon, Mümin Ertürk, Beta Basım Yayım Yönetim Bilimi, Hakan Koç, Melih Topaloğlu, Seçkin Yayıncılık Yönetim ve Organizasyon, Erol Eren, Beta Basım Yayım Platon – Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Machiavelli – Hükümdar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yönetim ve Yönetsel Beceriler, Yönetim Biliminin tarihsel gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Modern Yönetim Yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Bilimine Giriş http://ebs.omu.edu.tr/235718/76315/2767
2 Yönetsel beceriler, yönetici özellikleri Yönetime giriş.pdf
3 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Öncesi Dönem klasik ve öncesi.pdf
4 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: F. Taylor, H. Gant ve Gilbreths. klasik ve öncesi.pdf
5 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: H. Fayol ve Max Weber klasik ve öncesi.pdf
6 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Kurt Levin-Önderlik Araştırması, Homans'ın insan Grubu Yaklaşımı, Argyris'in Olgunlaşma Kuramı, Neoklasik.pdf
7 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik ve Neoklasik Yönetim Yaklaşımı:nın karşılaştırılması Neoklasik.pdf
8 Sistem Yaklaşımı, Kitap inceleme SİSTEM VE DURUMSALLIK.pdf
https://www.dr.com.tr/Kitap/Hayvan-Ciftligi/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0000000105409
9 Ara Sınav SİSTEM VE DURUMSALLIK.pdf
10 Durumsallık Yaklaşımı: Burns ve Stalker Araştırması, Chandler'in Araştırma Sonuçları, Woodward Araştırması SİSTEM VE DURUMSALLIK.pdf
11 Yönetim Fonksiyonları: Planlama Planlama.pdf
12 Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Örgütleme.pdf
13 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf
14 Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon, Denetim Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf
15 Final Sınavı Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252230 Yönetim biliminin tarihsel gelişimini anlar
2 1252231 Farklı yönetim yaklaşımlarını analitik düşünerek karşılaştırarak yönetim felsefesini geliştirir
3 1252232 Yönetim Fonksiyonlarını öğrenir
4 1252233 Modern yönetim yaklaşımlarını öğrenerek hangi şartlarda yararlanılabileceği konusunda değerlendirme yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 3 2 3 5 3 5 3 4 4 5
2 2 3 5 5 4 3 2 3 5 3 5 3 4 4 5
3 3 4 5 5 4 3 2 3 5 3 5 3 4 4 5
4 3 4 5 5 4 3 2 3 5 3 5 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek