Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB205 Türkiye'nin Yönetim Yapısı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Türkiye’nin yönetim yapısı ve bu yapının işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu çerçevede, yönetim kavramı, yönetim sistemleri, yönetsel kuruluşlar ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Türk Kamu Yönetiminin özellikleri ve yönetsel kuruluşları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Nurullah Öğreten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı,10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008. - Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. - Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. - İsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, DER Yayınları, İstanbul, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve merkezi ve mahalli idareler, Türkiye'nin siyasi ve idari teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı, , hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 14 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı Sunu 1.pptx
2 Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri Sunu 2.pptx
3 Yönetimin İşleyişi Sunu 3.pptx
4 Yönetimin İşleyişi (Devam) Sunu 4.pptx
5 Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler Sunu 5.pptx
6 Türk Kamu Yönetiminin Yönetsel Yapısının Genel Görünümü Sunu 6.pptx
7 Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı Sunu 7.pptx
8 ARA SINAV
9 Yeni Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi Sunu 8.pptx
10 Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi ve Bakanlıklar Sunu 9.pptx
11 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
12 Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı
13 Yerel Yönetim Kuruluşları Sunu 12.pptx
14 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları Sunu 13.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119471 Yardımcı kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yapısını, işleyişini yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
2 1127129 Türk kamu yönetiminin merkez ve taşra teşkilatını, yapısını, işleyişini, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
3 1137367 Denetim organlarının yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek