Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB305 Spor Sosyolojisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramlarını tanımasını, sosyolojik kavramlarla sporu ilişkilendirerek sportif olgu ve olayları yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Dever, Ayhan. (2015) Spor Sosyolojisi, Siyasal Kitabevi, Ankara. Dever, Ayhan (2017). Sosyolojik Teoriler ve Spor, Çizgi Kitabevi, Konya. Yetim, Azmi. (2000) Spor Sosyolojisi, Topkar Matbbacılık, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
52 Quiz için Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi SPOR SOSYOLOJİSİ 1 HAFTA.pptx
2 Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler Okuma (2. bölüm sf. 30-52) SPOR SOSYOLOJİSİ 2 HAFTA.pptx
3 Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış Okuma (3. bölüm sf. 55-78) SPOR SOSYOLOJİSİ 3.HAFTA.pptx
4 Spor ve Sosyalleşme Okuma (4. bölüm sf. 81-106) Araştırma ödevi teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 4. HAFTA.pptx
5 Spor ve Çocuk Okuma (5. bölüm sf. 109-134) Araştırma ödevi teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 5. HAFTA.pptx
6 Sporda Şiddet ve Fair Play Cinsiyet ve Spor Okuma (7. bölüm sf. 173-200) Araştırma ödev teslimi Okuma (9. bölüm sf. 242-276) SPOR SOSYOLOJİSİ 6. HAFTA.pptx
7 VİZE SPOR SOSYOLOJİSİ 7. HAFTA VİZE.pptx
8 Sosyal Sınıf ve Spor Okuma (10. bölüm sf. 279-308) Araştırma ödev teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 8. HAFTA.pptx
9 Spor ve Ekonomi Okuma (11. bölüm sf. 311-346) Araştırma ödev teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 9. HAFTA.pptx
10 Spor ve Medya Okuma (12. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 10. HAFTA.pptx
11 Spor ve Siyaset Okuma (13. bölüm sf. 386-413) Araştırma ödev teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 11. HAFTA.pptx
12 Spor ve Dinsel İnanışlar Okuma (15. bölüm sf. 456-485) SPOR SOSYOLOJİSİ 12. HAFTA.pptx
13 Spor ve Eğitim Sporda Sapkın Davranışlar Okuma (14. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi Okuma (6. bölüm sf. 137-161) SPOR SOSYOLOJİSİ 13. HAFTA.pptx
14 Final sınavı SPOR SOSYOLOJİSİ 14. HAFTA FİNAL.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196267 Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme
2 1188674 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
3 1196985 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme
4 1198111 Toplusal bir olgu olarak sporu tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4
3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3
4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek