Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB307 Spor Psikolojisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin amacı spor ve egzersiz psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; özellikle egzersize katılım ve hareketsizlik problemleri ile ilgili motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri açıklayabilme, egzersizin psikolojik faydaları, kişilik ve egzersiz, bedenden hoşnut olma ve egzersiz gibi konuları kavrayabilme, kişileri egzersiz davranışına yönlendirebilmek için değişik motivasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Spor Psikolojisi- Prof Dr.Orhan Doğan, Detay Yayıncılık,Ankara, 2015. 2 - Spor Psikolojisi(Inside Sport Psychology), Costas I.Karageorhıs - Peter C.Terry, Nobel Yayıncılık,Ankara, 2015. 3 - Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Hülya Yeltepe Ercan,NOBEL YAYIN DAĞITIM,2013 4 - KURU E.,Spor Psikolojisi,Gazi Basımevi,Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde spor ve egzersiz psikolojisinin tanımı, motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri, egzersizin psikolojisk etkileri, kişilik ve egzersiz, beden algısı ve egzersiz, egzersiz motivasyon yöntemleri olacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 2 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanımı, yarıyıllık konu dağılımının açıklanması, dersle ilgili genel açıklamalar. Teorik
2 Psikoloji ile ilgili genel kavramlar. Spor psikolojisinin işlevleri. Spor Psikolojisinin etik standartları. Teorik
3 İnsan davranışının karmaşıklılığı. Zihinsel ve duygusal psikolojik etkinlikler. Sportif performansın boyutları. Teorik
4 Sinir sistemi, duyu ve algı. Teorik
5 Güdülenme (motivasyon) ve Güdülenme sınıflandırılması. Motivasyon teorileri. Sporcuyu motive etme stratejileri. Teorik
6 Sporda performans arttırılması. İmgeleme ve imgelemede dikkat edilecek noktalar. Hedef belirleme. Dikkat ve konsantrasyon. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
7 Sporda yetenek seçimi ve ilkeleri. Teorik
8 Sporcular için zihinsel antrenmanlar. Teorik
9 Ara sınav Teorik
10 Bireysel farklılıklar ve benzerlikler ve psikolojik testler. Teorik
11 Kaygı ve sportif performans arasındaki ilişki. Korku ve sportif performans. Teorik
12 Uyarılmışlık ve performans ilişkisi. Stres ve performans ilişkisi. Stresle başa çıkma yöntemleri. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
13 Gevşeme teknikleri: Otojen antrenman, ilerleyici gevşeme, solunum egzersizleri ve sistematik duyarsızlaştırma. Teorik
14 Kişilik, liderlik ve sportif başarı. Teorik
15 Dönem sonu sınavı Teorik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126776 Spor ve egzersiz psikolojisiyle ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1298127 Egzersizin zihinsel sağlıkla ilişkisini açıklar.
3 1298128 İnsanların neden egzersiz yaptığını kavrar.
4 1298129 Egzersize başlama ve sürdürmede motivasyonun öneminin farkındadır.
5 1298130 Egzersize başlama ve sürdürmeyi sağlayacak motivasyonel iklimi oluşturur.
6 1298131 Egzersiz için uygun grup dinamiği liderlik stilini uygular.
7 1298132 Egzersiz psikolojisiyle ilgili bilgilerini yaşamındaki yeni durumlara uygular.
8 1298133 Egzersize katılımda psikolojik açıdan bireysel farklılıkların öneminin farkındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4
2 5 2 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4
3 4 2 2 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5
4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 4 4
5 3 2 2 4 5 2 4 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4 4 2
6 3 3 2 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 3 4
7 4 4 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
8 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek