Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB309 Sporda Sponsorluk 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sponsorluk kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Okay, A. Sponsorluğun Temelleri,Der Yayınevi, 2005, İstanbul 2- Lagee W. (2005) Sport Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, London. Stotlar D.K.(2001) Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology., Morgantown

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sponsorluk kavramının gelişimi, sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisi, sponsor arayışlarının nasıl yapılacağını, çeşitli sponsorluk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi
2 Sponsor Aramak
3 Sponsorluk ve İletişim
4 Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler
5 Spor Sponsorluğu ve Reklam
6 Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama
7 Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma
8 Ara Sınav
9 Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek
10 Sponsorluk Anlaşması
11 Olimpik Sponsorluk Fırsatları
12 Bireysel Sporcu Sponsorluğu
13 Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi
14 Dönem Projesi Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
18883 1132624 Spor sponsorluğunun temel kavramlarını öğrenmek.
19831 1135432 Organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek.
33812 1159804 Güvenli sponsorluk anlaşmaları yapma becerisine sahip olmak.
117649 1202552 Sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisini kavramak.
117650 1207771 Sponsorluk faaliyetinin etkililiğini sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
18883 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
19831 3 3 2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
33812 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1
117649 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
117650 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek