Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB339 Seçmeli I (Fiziksel Uygunluk) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. MARJ J. GANDER, HARRY W. GARDİNER. BEKİR ONUR, ÇEV. DÖNMEZ, A. NERMİN Ç. 'ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ’. 2001 2. GÜNGÖR, A.AKYOL, A. K.SUBAŞI, G.ÜNVER, G.KOÇ, G. ’Gelişim ve Öğrenme’,2003 3. ÖZER, D. S.ÖZER, K.’Çocuklarda motor gelişim’,2002 4. HÜLYA G. T. KARAGÜL, F. AŞÇI H.’PSİKOMOTOR GELİŞİM’1995. 5. BACANLI, H. ‘Gelişim ve Öğrenme’,2005 6. SENEMOĞLU, N. ‘Gelişim Öğrenme ve Öğretim’, 2000 7. ÖĞRETEN, N. ‘Psikomotor Gelişim Ders Notları’, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 45 1 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar.
2 Gelişim ilkeleri
3 Gelişimi etkileyen faktörler
4 Gelişim modelleri - dönemleri.
5 Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim
6 Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren fizyolojik kurallar
7 Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar
8 Değerlendirme
9 Motor gelişim alanları
10 Psikomotor gelişim ilkeleri
11 Psikomotor gelişim devreleri – dönemleri
12 Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler
13 Algısal motor gelişimin unsurları,
14 Benlik kavramı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109609 1232881 Gelişim ve büyümeyi etkileyen faktörleri açıklayabilirler.
109610 1232882 Çocuklardaki fiziksel uygunluğu, algısal motor yetenekleri,benlik kavramını inceleyebilirler.
109611 1232883 Gelişim ve büyüme dönemlerini ve modellerini açıklayabilirler.
109612 1232884 Gelişimle ilgili temel kavramları açıklayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
109609 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
109610 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
109611 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
109612 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek