Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB343 Seçmeli I (Spor Organizasyon Teknikleri) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı kurs, kamp v.b. her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde yönlendirme, yönetme ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, V.; Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi,Bağırgan Yayınları, Ankara,1999.Cankalp M. , Sporda yönetim ve organizasyon, Nobel Yay. Ank. 2005 Demirci N. , Sporda yönetim teşkilatlanma ve organizasyonlar, Milli Eği. Basımevi , Ank. 1986 Sunay H. , Sporda organizasyon, Gazi Yayınevi, Ank. 2010 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun ve Yonetmeliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organizasyon tanımı, amacı ve süreci, Organizasyon ilkeleri ve ortak özellikleri, Spor organizasyonlarının tanım, amacı ve önemi, Spor organizasyonlarının safhaları, Müsabakaların idari açıdan organizasyonu, Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler, Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu, Spor yarışma sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve literatür tanıtımı 1. hafta.pptx
2 Organizasyon, spor organizasyonu ile ilgili genel kavram ve tanımlar 2. hafta.ppt.pptx
3 Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları 3. hafta.ppt.pptx
4 Ulusal spor federasyonları(USF) 4. hafta.pptx
5 Uluslararası olimpiyat komitesi(IOC) 5. hafta.pptx
6 Türk Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) 6. hafta.pptx
7 Spor organizasyonlarının amaçları 7. hafta.ppt.pptx
8 VİZE
9 Uluslararası büyük organizasyonlar 9. hafta.pptx
10 Spor organizasyonlarının aşamaları 10. hafta.pptx
11 Spor organizasyonlarının nitelikleri 11. hafta.ppt.pptx
12 Spor organizasyonlarında müsabaka ve yarışma sistemleri 12. hafta.ppt
13 Spor organizasyonlarında örnek olaylar 13. hafta.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145864 Spor organizasyonlarına ilişkin temel bilgileri bilme
2 1156137 Organizasyonlarda görülen sorunları çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 5 3 3 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek