Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB345 Seçmeli I (Spor ve Çevre) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlamada sosyoloji biliminden yararlanma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fulya CENGİZHAN ERTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Coakley, J. (2001). Sport in Society. Boston: McGraw Hill. Sosyoloji ve spor AZMİ YETİM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 11 2 22
12 Takım/Grup Çalışması 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2 Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler Okuma (2. bölüm sf. 30-52)
3 Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış Okuma (3. bölüm sf. 55-78)
4 Spor ve Sosyalleşme Okuma (4. bölüm sf. 81-106) Araştırma ödevi teslimi
5 Spor ve Çocuk Okuma (5. bölüm sf. 109-134) Araştırma ödevi teslimi
6 Sporda Şiddet ve Fair Play Cinsiyet ve Spor Okuma (7. bölüm sf. 173-200) Araştırma ödev teslimi Okuma (9. bölüm sf. 242-276)
7 VİZE
8 Sosyal Sınıf ve Spor Okuma (10. bölüm sf. 279-308) Araştırma ödev teslimi
9 Spor ve Ekonomi Okuma (11. bölüm sf. 311-346) Araştırma ödev teslimi
10 Spor ve Medya Okuma (12. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi
11 Spor ve Siyaset Okuma (13. bölüm sf. 386-413) Araştırma ödev teslimi
12 Spor ve Dinsel İnanışlar Okuma (15. bölüm sf. 456-485)
13 Spor ve Eğitim Sporda Sapkın Davranışlar Okuma (14. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi Okuma (6. bölüm sf. 137-161)
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232886 Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme
2 1232885 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
3 1232887 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme
4 1232888 Toplusal bir olgu olarak sporu tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 1
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek